Aktørkortlægning

En visuel aktørkortlægning giver jer et indblik i hvem, der er relevant at inddrage i forskellige dele af jeres projekt, i selve projektgruppen eller i en følgegruppe.
For at skabe sig et overblik over det genstandsfelt, I skal til at undersøge, kan det være en god idé at lave en visuel aktør-kortlægning. 

BESKRIVELSE 
En aktørkortlægning er en visuel brainstorm på de aktører, der på den ene eller anden måde er relevante i arbejdet med jeres udvalgte problemstilling. Kortlægningen kan med fordel udføres i fællesskab og kvalificeres og udvides løbende undervejs ved hjælp af en ”snebolds-tilgang”, hvor én identificeret aktør hjælper med at identificere og skabe kontakt til yderligere aktører etc.

HVORDAN
Den ansvarlige for aktørkortlægningen giver resten af gruppen til opgave at forberede sig ved at identificere så mange relevante aktører som muligt. Her er det vigtigt at tænke bredt; fx forskellige typer borgere, medarbejdere fra forskellige dele af organisationen, ledere, politikere, frivillige, virksomheder og civilsamfundsorganisationer afhængigt af, hvad problemstillingen er.  

Når I mødes, byder I på skift ind med de forskellige aktører, I hver især har identificeret. Én aktør skrives ned pr. post-it og sættes på et fælles kanvas. Aktørerne kan løbende grupperes under relevante overskrifter. Hvilke overskrifter, der er relevante afhænger af projektet. Efterfølgende kan det være relevant at identificere, hvorfor og hvordan de forskellige aktører skal involveres; hvem er relevant at inddrage i interviews? Hvem kan I lave deltagerobservation med? Involvere i workshops? Hvem skal med i en følgegruppe, og hvem er måske relevant at inddrage i jeres projektgruppe?  

Aktørkortlægningen kan skrives rent i Word eller Excel eller visualiseringen kan rentegnes og deles med resten af gruppen. Husk at opdatere den løbende, når I møder relevante aktører, der bidrager til jeres projekt.