Anne Grønlund Pedersen

Innovationskonsulent, Designer
Tlf. +45 4185 8072
pag@aarhus.dk

 

Brugercentreret udvikling og designdrevne innovationsprocesser er to aspekter af designfeltet, jeg er særligt passioneret omkring. Som designer kan jeg bidrage, til innovationsarbejdet i Aarhus Kommune, med en visuel og helhedsorienteret tilgang, som er forankret i brugerne, inviterer til deltagelse og skaber klare visuelle output. Jeg leder og gennemføre udviklingsprojekter i tværfaglige teams, underviser i designmetoder og facilitere innovationsprocesser. I mit arbejde er jeg særligt optaget af at balancere de strategiske mål med de berørte interessenters behov.