BANNER

Har du brug for sparring eller hjælp til innovationsmotoren?

Har du brug for sparring eller hjælp?

Hos Center for Innovations i Aarhus (CFIA) og i alle magistratsafdelinger findes innovationskonsulenter som er parate til at hjælpe din idé videre.
Har du brug for hjælp til at komme videre, kan du kontakte din lokale Innovationsmotorkonsulent eller Kathrine Arlander fra CFIA (ankaar@aarhus.dk / 2478 2777).

 

En ny motor

Aarhus Kommunes Innovationsmotor skifter karakter og du kan fra februar 2023 søge med nye idéer. Nye idéer kan ikke søge økonomiske midler, men får til gengæld i endnu højere grad mulighed for håndholdt innovationsfaglig sparring og hjælp til at afprøve idéer og gennemføre nytænkende projekter.

Hvad betyder det for dig som allerede har et projekt i innovationsmotoren?
Som aktiv idéejer i Innovationsmotorens nuværende form, kan du fortsat søge midler og få sparring. Det foregår på helt samme måde som før. Du kan søge frem til udgangen af juni 2023 – eller til den resterende pulje er brugt. På 2. trin kan du få 100.000 kr. og på 3. trin 200.000 kr.

Du har også mulighed for at fravælge screeninger og de økonomiske midler og i stedet overgå til den nye innovationsmotor, hvor du i større grad kan tappe ind i CFIAs innovationsfaglige ressourcer og få sparring samt mere lavpraktisk hjælp til at videreudvikle dit projekt – eks. hjælp til udvikling af brugerworkshops, interviews eller tests. Giv blot besked til Kathrine og din lokale innovationsmotorkonsulent.

 

Vi glæder os til at høre mere om din ide.