Bodystorming

I kan bruge bodystorming, når I vil lade jer påvirke af det specifikke miljø og den sammenhæng, som er relevant for netop jeres problemformulering. Modsat en almindelig brainstorm, der kan udføres på et kontor lader bodystorming jer afprøve idéer, scenarier, roller eller fysiske rammer og derigennem udvikle jeres koncepter eller produkter.

BESKRIVELSE 
Bodystorming kan bruges i forbindelse med at generere idéer i den givne kontekst, man undersøger eller udvikler løsninger til. Altså, en form for brainstorm i felten.
Bodystorming bruges også til at teste, om et produkt eller en service fungerer og hvordan det opleves af brugerne, ved at I selv afprøver disse i den givne kontekst. Dette giver jer indsigt i brugergruppens oplevelser samt i jeres løsnings potentielle effekt.

HVORDAN
I kan opstille et scenarie, uddele nogle roller og evt. tage nogle genstande i brug til at illustrere jeres produkt eller service. Lav i fællesskab en liste over de ting, som hver bodystormer skal gøre eller forholde sig til i situationen. Under en bodystorming er det vigtigt at have fokus på de intuitive responser og umiddelbare oplevelser, der sker ved den fysiske interaktion.

Efter hver situation skal der være tid til refleksion, enten alene eller i gruppen.
I kan notere jeres oplevelser ned med ord eller skitser og derefter dele dem og reflektere i fællesskab over hvilke indsigter og idéer, der kom ud af denne situation.

Man kan med fordel gentage bodystormingen, hvor man fintuner og udvikler produktet eller servicen i fokus. Dermed kan man kvalificere idéer og indsigter løbende.