Brainstorming

I kan bruge brainstorming, når I gerne vil nedbryde barrierer i form af vanetænkning eller manglende tiltro til egne forslag, hvilket ofte hæmmer kreativitet og innovation. En god brainstorm lægger grundlaget for de ideer, I arbejder på i resten af projektet.

BESKRIVELSE 
Formålet med brainstorming er at genere så mange idéer som muligt på kort tid. Idéerne skal ikke være perfekte i sig selv, men kan hver især rumme egenskaber eller elementer som tilsammen rammer rigtigt i forhold til den udfordring, I vil løse. Metoden er nyttig, når der er beskrevet en række mulighedsrum og udviklingsfasen skal i gang. 

HVORDAN
Brainstorms findes i mange udgaver. En klassisk brainstorm foregår ved, at I på baggrund af mulighedsrummet, for jer selv, noterer alle jeres idéer på post its, hvorefter de deles i plenum. Derefter kan der laves en ny og åben brainstorm i fællesskab, hvor I inspireres af og bygger videre på hinandens ideer.
Det kan være en god idé at lave en konkurrence om, hvem der får flest idéer på tid. Derved kommer der fokus på kvantitet, som er ønskværdigt i denne del af processen. Det er vigtigt at gå efter de vildeste og skøreste idéer, så der ikke tænkes i begrænsninger og realitet. Efterfølgende kan I justere de ambitiøse idéer til et realistisk niveau. Dette giver jeres hjerne og projekt et godt afsæt og energi til resten af processen.

Hvis det er svært at komme på idéer, kan I vende formålet om, så det gælder om at komme på idéer, som gør det modsatte af, hvad I gerne vil opnå. Det kaldes en negativ brainstorm. Det er ofte nemmere at finde på dårlige idéer frem for gode. Hver dårlig idé giver en indikation af, hvad man bør undgå for at løse problemet. Disse kan efterfølgende spejles til en god idé.

Brainstorming kan bruges mange steder i projektets forskellige faser, hvis I sidder fast eller mangler energi og idéer til næste skridt. Det er vigtigt at bevare en positiv og åben tilgang under en brainstorm, så alle føler sig trygge og kan tænke frit.