affaldssortering

CASE: Bedre affaldssortering i byen

Desk research / Observationer / Workshops

I Aarhus er der et politisk ønske om at få byens borgere til at affaldssortere samt en forventning fra borgerne om, at byen udbyder affaldssorteringsløsninger. Erfaringer fra både Aarhus og flere andre kommuner viser dog, at det er svært at lykkes med affaldssortering i det offentlige rum. Affaldssorteringen er ofte af så dårlig kvalitet, at den ikke kan bruges til noget.

OPGAVEN

Center for innovation i Aarhus har i samarbejde med Ren By testet affaldssorteringsløsninger på fire lokationer i Aarhus. Formålet med testen var at undersøge, hvordan man kan højne sandsynligheden for en succesfuld affaldssortering i parker og på strande i Aarhus kommune. Sammen med Ren By har CFIA undersøgt hvad der hæmmer og fremmer succesfuld affaldssortering i det offentlige rum og testet en konkret prototype på en affaldssorteringsløsning.

METODE OG PROCES

Projektet blev indledt med en kortlægning af eksisterende viden fra desk research og interviews med nøglepersoner fra andre kommuner. Resultatet af processen var et overblik over erfaringer med affaldssortering i det offentlige rum, som kunne danne grundlag for det videre arbejde.

Nogle af de vigtigste erfaringer vi tog med os fra kortlægningen var:

  1. Det fremmer korrekt affaldssortering i det offentlige rum, hvis kommunikationen er klar og tydelig samt hvis sorteringsløsningen er genkendelig i udformning, farvekodning og fraktioner fra husholdningssortering. 
  2. Konteksten påvirker adfærden og erfaringer viser at folk er mere tilbøjelige til at efterlade deres skrald i det offentlige rum, hvis der i forvejen ligger henkastet affald og skraldespandene er overfyldte. Derfor kan en større centralt placeret skraldespand være en bedre løsning end mange små spande, som hurtigt bliver overfyldte. 
  3. I de byrum hvor folk er i bevægelse er kildesortering og affald, generelt, ikke i folks bevidsthed. Folks adfærd er derimod præget af hensynsfuldhed og interesse for at sortere i de byrum hvor de gør ophold i kortere eller længere tid. 

Fire studerende blev ansat til at gennemføre observationer og små interviews på fire udvalgte lokationer hen over sommeren. CFIA tilrettelagde processen, vejledte de studerende og udarbejdede observationsguides samt registrerings- og opsamlingsformater. 
Hele teamet mødtes halvvejs for at dele viden og strukturere data fra observationsstudierne, og som afslutning på forløbet faciliterede CFIA en analyseworkshop hvor indsigterne blev analyseret, mønstre blev kortlagt og anbefalinger blev skabt. 

Det har været ekstremt værdifuldt – det har været meget konkret og handlingsorienteret. Vi skal ikke fægte i blinde - vi har noget helt konkret at gå videre med. For eksempel har vi fået konkrete anbefalinger til kommunikation og placering. Vi ved allerede, at vi skal gøre meget anderledes til næste test. (Lone Bak Kirk)

RESULTAT

Projektet resulterede i, at både processen omkring test af løsninger i det offentlige rum og selve affaldssorteringsløsningen blev kvalificeret og justeret. Igennem testen erfarede vi, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med en eksperimenterende og iterativ tilgang til næste runde af test i 2021. 

En anden vigtig læring er at vi skal lave små tests løbende – mockups og teste inden vi laver den store udrulning eller test. (Lone Bak Kirk)

På baggrund af testen ved vi blandt andet at: 

  1. Placering af spandene bør ske på baggrund af flowanalyser for den pågældende lokation og med et primært fokus på flowet fra lokationerne i stedet for ved ankomst til lokationerne. 
  2. Kommunikationen på og ved spandene bør være klar og tydelig. Unødvendig kommunikation bør skæres væk, så fokus er at guide folk til at afkode fraktionerne. Det vil være hensigtsmæssigt for korrekt sortering at hjælpe folk til at forstå forskellen på blød og hård plast.   
  3. Når udformning, fraktioner, kommunikation og placering er på plads, på baggrund af små indledende tests, bør det samlede test-setup være den eneste mulighed for at komme af med affald i testområdet. 

Vi har mærket på egen krop at det er vigtigt at få brugerne ind fra starten og at de skal være en ligeværdig målgruppe. (Lone Bak Kirk)

SAMARBEJDSPARTNER

Lone Bak Kirk, projektleder i RenBy 
Trine Qvist, projektmedarbejder i Mobilitet, Anlæg og Drift

KONTAKT

cfi@aarhus.dk