CASE: CFIA er innovationspartner i Borgerdesign Aarhus

Interviews / Brugerrejser / Visualiseringer / Mønstergenkendelse / Indsigter / Mulighedsrum

CFIA indgår som innovationspartner med ét årsværk ind i Borgerdesign Aarhus’ arbejde, hvor vi blandt andet er med til at eksperimentere med at give strategiske ledere et borgerperspektiv på de udfordringer, de står overfor at skulle løse.

OPGAVEN 
Borgerdesign Aarhus er et velfærdseksperiment mellem region, kommune, praktiserende læger og århusianere. Borgerdesign Aarhus er koblet på Aarhusklyngens [1] aktuelle strategiske indsatsområder og har i første gennemløb arbejdet med temaet: ”Psykisk sårbare unge voksne”. Arbejdet går ud på at give de strategiske ledere et borgerperspektiv samt motivere til nye ledelseshandlinger. 

CFIA har sammen med Borgerdesign Aarhus undersøgt, hvordan borgerperspektivet kan bruges som afsæt for det fælles strategiske lederskab i de systemer, der er i berøring med de unge sårbare voksne. Opgaven har været at udforske, hvordan disse borgere som erfaringseksperter kan føre strategiske ledere ind i nye rammer for handlinger og beslutninger. De unge omsætter sammen med Borgerdesign Aarhus deres viden og erfaringer til mulighedsrum, som hjælper lederne til at forstå det levede liv hos de unge voksne, der er særligt psykisk sårbare, set fra et borgerperspektiv. Det første gennemløb af projektet har derfor også været en prototype på at borgerdesigne og skærpe principperne for det strategiske lederskab i de systemer, som tager sig af denne borgergruppe.

Det handler om at bringe de involverede borgere med til bordet, og høre om deres erfaringer, så beslutningstagerne ikke kun får inputs fra deres egne systemer.

                       Trine Naldal
                       Projektleder Borgerdesign Aarhus

METODE OG PROCES
CFIA indgår som metode- og sparringspartner med kompetence inden for designmetoder, hvor vi har sparret med Borgerdesign, deltaget i tilrettelæggelsen af processen og været med til at undersøge, hvad det vil sige at borgerdesigne. CFIA har faciliteret og afholdt forskellige workshops med de unge erfaringseksperter, fagprofessionelle og øvrige samarbejdspartnere samt indsamlet viden via interviews og samtaler med nævnte relevante parter. Denne viden er efterfølgende blevet bearbejdet, sorteret og kogt ned til nogle få indsigter og mulighedsrum, som skal motivere til nye ledelseshandlinger i de systemer, der arbejder for de unges sag. En del af bearbejdningen har været at visualisere og kommunikere det komplekse felt, Borgerdesign Aarhus arbejder i, mellem borgere og strategiske ledere.

RESULTAT
Resultatet af første gennemløb er sammenfattet i publikationen ”Halvvejs”, som er udarbejdet i samarbejde mellem Borgerdesign, CFIA og Hatch & Bloom. Arbejdet med problemstillingen ”psykisk sårbare unge voksne” har gjort det tydeligt, at der ikke findes én bestemt måde, hvorpå systemet kan tilpasses så de unge sårbare imødekommes bedst muligt. Derimod handler det om at forstå de unges smerte, systemets funktion og kompleksiteten heraf. Det er disse forståelser og indsigter fra de mennesker, som systemet handler om, der giver mulighed for, at lederne kan træffe beslutninger på et bredere grundlag. Rækken af spørgsmål, som er opstået i første gennemløb af projektet, har resulteret i en model for at ’borgerdesigne’ ved at: Gå rundt i problemet, Beskrivelse af de mange perspektiver, Mulighedsrummene og Partnerskaber. Alt dette betyder, at der kan arbejdes videre med at lave systeminnovation, der gavner beslutningstagere – både på et strategisk plan, men også med et borgerinddragende perspektiv på, hvordan man behandler unge voksne med sårbare psyker.

Læs meget mere på www.borgerdesignaarhus.dk, hvor du også kan finde publikationen ”Halvvejs”.

Samarbejdet med Borgerdesign Aarhus kører frem til sommeren 2017. I andet gennemløb arbejdes der med unge og diabetes 1, som afsluttes i juni 2017.

SAMARBEJDSPARTNERE
Trine Kiil Naldal, Projektleder Borgerdesign Aarhus
Kirsten Engholm, Borgerdesign Aarhus

KONTAKT
Anne Kruse Rasmussen rank@aarhus.dk

[1] Aarhusklyngen udgøres af Aarhus Universitetshospital, Psykiatri & Social, Praktiserende læger, Aarhus Kommunes magistratsafdelinger: Sundhed & Omsorg, Sociale Forhold & Beskæftigelse samt Børn & Unge. Der er valgt tre spor for Aarhusklyngens arbejde: rygning/KOL, overvægt/diabetes og angst.