CASE: Design af besjæling

Deltagerobservation / Interview / Workshop / Prøvehandlinger

CFIA arbejder sammen med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i en samskabende designproces om at styrke besjælingen på fem udvalgte aarhusianske plejehjem. Visionen for de udvalgte plejehjem er at gøre plejehjemmene mere hjemlige og personlige for beboerne – et sted, hvor man vil ende sine dage.

Mit ønske er, at vores plejehjem skal emme af sjæl og liv. Sammen med de pårørende og de frivillige skal vi gøre plejehjemmene personlige og hjemlige – at bo på et plejehjem skal kunne mærkes, smages, duftes, høres og føles.

                       Jette Skive
                       Rådmand, Sundhed og Omsorg

OPGAVEN
De aarhusianske plejehjem skal emme af sjæl og liv og være et sted, hvor man vil ende sine dage. CFIA har sammen med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) og ekstern konsulent Mette Mikkelsen set på, hvornår besjæling finder sted på fem af Aarhus Kom­munes plejehjem og udarbejdet nogle udviklingsspørgsmål, som kan danne ramme for en målrettet besjælingsindsats på det enkelte plejehjem. I Design af besjæling har forstandere og medarbejdere været med til at sætte deres præg på, hvordan de udviklingsspørgsmål kan omsættes til konkrete handlinger, der kan styrke besjælingen på netop deres plejehjem.
 

Fordi det blev så konkret, gjorde det, at vi kunne gå hjem og gå i gang. Der skulle ikke en masse til inden.

                       Plejehjemsforstander

METODE OG PROCES
Design af besjæling bygger på et dybdegående feltarbejde på fem plejehjem i Aarhus Kommune. Herfra er der udarbejdet udviklingsspørgsmål, som kan danne ramme for en målrettet besjælingsindsats på det enkelte plejehjem. I Design af besjæling bliver det enkelte plejehjem inviteret til at udvikle konkrete handlinger, som skal sikre, at besjæling er en del af kerneopgaven. Fra hvert plejehjem deltager en forstander og fem medarbejdere. I løbet af tre workshops bliver plejehjemmene introduceret til designmetoder og lærer at arbejde systematisk med idéudvikling og afprøvning af idéer. 

Faktisk kommer pårørende nu og siger: sikke nogle dejlige alternative aktiviteter, I laver. Jo, det kan mærkes.

                       Plejehjemsforstander

RESULTATER
Det dybdegående feltarbejde, udviklingsspørgsmålene og designmetoderne har været med til at danne en ramme for at arbejde målrettet med besjælingsindsats på det enkelte plejehjem. Det store fokus på at afprøve idéer og gøre dem konkrete har været en katalysator for at ændre rutiner og få konkret erfaring med at eksperimentere sig klogere. Det har klædt medarbejdere og ledere på til hele tiden at udvikle besjælingsindsatsen på det enkelte plejehjem. Flere plejehjem har arbejdet med idéer til at være nysgerrige på beboernes livshistorier og lære det enkelte menneske bedre at kende. Forstanderne understreger, at både beboere, pårørende og medarbejdere oplever, at de konkrete handlinger bidrager positivt til at besjæle deres plejehjem. 

Design af besjæling giver en struktureret proces til at arbejde med sine idéer. Altså turde slippe fantasien løs, komme ned i detaljen om, hvem der gør hvad og have hele refleksionen bag om, hvorfor det virker eller ikke gør. Én ting er at få en idé, men at arbejde med den, som vi har gjort, er noget andet

                       Plejehjemsforstander

SAMARBEJDSPARTNER
Benedicte Schulin, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

KONTAKT

cfi@aarhus.dk