BANNER

CASE: Dilemmadialoger – hjælp til de svære samtaler

Udvikling / Design / Afprøvninger og test

 

’Værdi’ som begreb er i fokus, når vi som medarbejdere skal øve os i at navigere efter Aarhuskompasset. Med det følger der naturligt dilemmaer – for hvor noget er noget værdi for nogen, og hvilke værdier er vigtigst, hvis vi ikke ser ens på tingene?  

Med udgangspunkt i de fire nye veje fra Aarhuskompasset: lytte, løse, lære og lede skal Dilemmadialoger hjælpe os til indledende at forstå, hvorfor vi kan være uenige og hvordan vi ved at lytte – sådan rigtigt – kan skabe bedre tværgående forståelse og i sidste ende løsninger, som skaber værdi for flere.

 

OPGAVEN

Dilemmadialoger er stillet som opgave af Direktørgruppen på baggrund af efterspørgsel fra flere faglige organisationer. CFIA er inddraget som hjælp til at give form til værktøjet, som baserer sig på etiske teorier og kendte lytteøvelser.

Uddrag af byrådsindstillingen:

”For at kunne arbejde med de grundlæggende antagelser, skal der også etableres rum for dialog om de dilemmaer, der vil opstå med Aarhuskompasset.

Det kan bl.a. være via forsøg med dialogfora, hvor dilemmaer, der handler om værdi for borgerne og samfundet, kan drøftes grundigt med respekt og forståelse for forskellige ståsteder og med alle relevante parter om bordet.”

 

METODE OG PROCES

Dilemmadialoger er en prototype på et faciliteringskit til brug på tværs af hele organisationen. På baggrund af flere workshops er der udviklet et fysisk sæt bestående af en facilitatorguide, en plakat med guide til ’aktiv lytning’, hjælp til at beskrive dilemmaer og perspektiver på disse samt tre etiske ”ståsteder” til brug på gulvet i en samtale omkring forskellige forståelser af et konkret dilemma.

 

RESULTATET

Faciliteringskittet testes lige nu forskellige steder i organisationen hos ledere og medarbejdere tæt på driften. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger skal løsningen rettes til og udvikles videre.

 

SAMARBEJDSPARTNER

Trine Kiil Naldal, Specialkonsulent, Borgmesterens Afdeling

Ina Bøgelund Eskildsen, Chefkonsulent og programleder ift. Aarhuskompasset, Borgmesterens Afdeling 

 

KONTAKT

Stine Vilhelmsen vstm@aarhus.dk

Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk