CASE: Erfaringer fra de 28 innovationsprojekter

Evaluering / Interviews / Workshop / Samtalesalon / Analyse af data

CFIA har indsamlet erfaringer fra 28 forskellige kommunale innovationsprojekter. Formålet er at lade erfaringerne skabe et stærkere fundament af viden for fremtidige innovationsinitiativer.  

OPGAVEN 
CFIA har indsamlet og formidlet erfaringer med at ”gøre” innovation i Aarhus Kommune. I fremtiden er det derfor muligt for projektledere og medarbejdere at stå på skuldrene af de erfaringer, som allerede er gjort på tværs af kommunen.

METODE OG PROCES
Repræsentanter fra samtlige projekter blev inviteret til en workshop udformet som en samtalesalon. Her diskuterede projektlederne hinandens perspektiver og erfaringer omkring forskellige emner såsom ”Hvad har hjulpet innovationen på vej”, ”Hvad besværliggjorde den”, ”Hvad kan gøres anderledes” og ”Hvordan kan vi formidle vores erfarede erfaringer”.

Den store mængde data fra samtalesalonen er analyseret, og indsigter herfra er yderligere blevet kvalificeret gennem dybdegående interviews med udvalgte projektledere. Afslutningsvis blev de indsamlede data behandlet igennem interne analyseworkshops af en innovationskonsulent fra CFIA og repræsentanter fra Aarhus Kommunes innovationsnetværk.

Det ville være godt med nogle netværk blandt andre lignende projektledere til sparring og erfaringsdeling.

                       Projektleder
                       Aarhus Kommune

RESULTAT
De indsamlede erfaringer og problemstillinger er afslutningsvist resulteret i en skriftlig innovationsguide med anbefalinger fra de 28 innovationsprojekter. Denne guide er primært henvendt til projektledere, men indeholder også flere afsnit med relevans for både projektmedarbejdere og andre ledere. Du kan finde innovationsguiden her.

KONTAKT
Anne Vest Hansen anvh@aarhus.dk