BANNER

CASE: Innovationsmotoren hjælper fra idé til løsning

Sparring / Afprøvninger og test / Innovationskapacitet

 

Vi står som kommune og bysamfund overfor store og komplekse udfordringer de næste mange år. Vi er nødt til at gå nye veje, hvis vi skal finde nye, effektive og langsigtede bæredygtige løsninger. Igennem innovationsmotoren udvikles og afprøves idéer, der kan være med til at løse fremtidens udfordringer, mens vi sikrer, at ressourcerne anvendes, der hvor de skaber størst værdi for borgere og virksomheder.

 

OPGAVEN

Direktørgruppen har med innovationsmotoren, sat turbo på innovation i Aarhus Kommune og der ønskes stærkere sammenhæng mellem strategi og eksekvering. Innovationsmotoren er en ’hjælper’ målrettet Aarhus Kommunes medarbejdere, til at fremme de gode innovationer. Derved kan ideer hurtigt og enkelt vokse fra usikre ideer til konkrete løsningsforslag. Gennem innovationsmotoren kan medarbejdere få innovationsfaglig sparring og praktisk hjælp til systematisk at teste og modne ideen, så de bedste ideer kan vokse hurtigt og blive en del af den måde, vi løser vores kerneopgaver på. 

 

METODE OG PROCES

Alle medarbejdere i Aarhus Kommune kan henvende sig med en spirende idé eller et spottet behov som er vigtigt at løse. Gennem innovationsmotoren får medarbejderen hjælp til, hvordan idéen kan afprøves gennem eksperimenter, for at blive klogere på og videreudvikle idéen på baggrund af læringen fra eksperimenterne. Innovationsmotoren skal gøre det lettere og hurtigere at afprøve idéer og undersøge hvilke idéer der giver værdi.

Den 1. februar 2023 åbner innovationsmotoren op i en ny version, hvor vi skruer op for konsulenthjælp og innovationsfaglig sparring til de enkelte innovationsmotoridéer. Vi tilbyder, et tættere projektsamarbejde med mere kontinuerlig hjælp til f.eks. at lave prototyper, tests, facilitere sprints og hjælpe med samskabelse med borgere. Idéerne i denne version af innovationsmotoren kan ikke søge finansiering. Temaerne for Innovationsmotoren vil fremover være de 7 vilde problemer, så idéerne støtter op om den brede innovationsstrategi i Aarhus Kommune.

 

RESULTATET

Omkring 100 idéer er i eller har været igennem innovationsmotoren.

Eksempler på nogle af projekterne er:

  • Et projekt om et digitalt brev med historisk viden, man modtager som tilflytter om sit nye lokalområde sendt fra Stadsarkivet for at bl.a. at styrke deltagelse i demokratiske samtaler om sit lokalområde.
  • ‘Jeg kan transportere mig selv’ som handler om at hjælpe  borgere, der har udfordringer, med at selv at kunne tage offentlig transport, hvilket både giver selvstændighed og livsmestring og en økonomisk besparelse på f.eks. handicapbefordring.
  • Visuelle handleplaner for borgere på  et aktivitetscenter, hvor borgerne vælger egne mål gennem en længere gruppeproces og herefter  tegner handleplanen, hvilket hjælper dem med både at huske og indfri egne mål og dermed at mestre eget liv.

 

”Innovationsmotoren er en rigtig god fagligt støtte, som løfter kvaliteten af de aktiviteter vi lægger ind.”

                       Idéhaver i Innovationsmotoren.

 

KONTAKT

Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk

Sara Brixen brsar@aarhus.dk