CASE: Klimavenlig medarbejdertransport

Interviews / Konceptudvikling / Prototypetest 

I 2030 skal Aarhus Kommune være CO2 neutral. I dag står transportområdet for den største CO2 udledning, både i bysamfundet og i Aarhus Kommune som arbejdsplads. Derfor er det essentielt, at vi som arbejdsplads går forrest og reducerer vores transport samt gør den nødvendige transport mere klimavenlig. Men hvordan gør vi det?

OPGAVEN

Aarhus kommunes klimaplan har et spor, som beskæftiger sig med Aarhus kommune som klimavenlig arbejdsplads. En del af dette spor har til opgave at gøre den arbejdsrelaterede transport i kommunen grønnere. Sammen med Borgmesterens afdeling har CFIA kortlagt barrierer og potentialer for at lykkes med netop dette mål og bidraget med konkrete prototyper, som skal testes og screenes i udvalgte afdelinger. 

METODE OG PROCES

På baggrund af kørselsdata fra Aarhus Kommune, identificerede projektgruppen afdelinger med stort potentiale for at reducere arbejdsrelateret transport i egen bil. Medarbejdere og ledere fra de udvalgte afdelinger deltog efterfølgende i interviews med henblik på at identificere konkrete barrierer og potentialer i de pågældende afdelinger. 
Sideløbende undersøgte vi best practices på området gennem desk research. Vi afholdt også interviews med relevante nøglepersoner fra organisationen med specialviden om den grønne transportplan og tidligere projekter med fokus på grøn transport.  
På baggrund af de indsamlede data,identificerede vi en række mulighedsrum, som blev afsæt for den efterfølgende idéudviklingsproces. 
Arbejdsgruppen for Den Klimavenlige arbejdsplads prioriterede og udvalgte de ideer der havde størst strategisk fit. Herefter udarbejdede vi i CFIA 3 overordnede koncepter:

Koncept #1: Flere digitale møder – hvor best practises for online møder og hjemmearbejde samles og formaliseres. 

Koncept #2: Vi cykler – øget brug af kommunens elcykler – hvor vi har vi arbejder med adfærdsdesign og kulturændring for at gøre det nemmere og mere attraktivt at bruge kommunens elcykler i stedet for egen (benzin)bil.

Koncept #3: Split-brug af transportmidler mellem arbejdsgiver og medarbejder – hvor vi udforsker muligheder for at kommune og medarbejdere deles om en elbil eller elcykel – det giver medarbejderne en vigtig fleksibilitet først og sidst på dagen. Desuden kan vi spare ressourcer ved at deles om køretøjerne, når de også erstatter medarbejderens private cykel eller bil.

Projektgruppen identificerede tre udvalgte afdelinger, på tværs af administration og drift, som skulle bidrage til at teste de tre koncepter. Med udgangspunkt i de tre afdelingers specifikke arbejdsgange, blev der udviklet en række konkrete prototyper. Prototyperne blev efterfølgende kvalificeret af medarbejdere og ledere i de pågældende afdelinger og er nu klar til test.

RESULTAT

Det foreløbige resultat af projektet er en række prototyper som skal testes i løbet af 2021. Testen skal afklare hvorvidt de enkelte koncepter fungerer og har potentiale til at spredes til flere afdelinger i kommunen.

 
Det har været et superinspirerende samarbejde – et af de projekter hvor jeg har lært allermest. Hele måden at tænke på, hvordan man samler indsigter, bruger adfærdsdesign, udvikler koncepter og designer pilotprojekter. Det er ikke noget som jeg er vant til at gøre på den måde - der har I spidskompetencer som vi ikke har. Vi er gennem samarbejdet blevet meget præcise på, hvilke barrierer der er, for at få medarbejderne over på grøn transport. Og pilotprojekterne er så en vigtig del - når de er udført, vil vi være meget bedre rustet til at sige at vi har fundet frem til de rigtige anbefalinger og løsninger. Samtidig har de nye koncepter for klimavenlig transport gjort det tydeligt hvor der er hindringer for implementering relateret til skatteforhold, forsikringer og overenskomster. Derfor har samarbejdet også resulteret i, at vi nu arbejder med at skubbe til de eksisterende rammer for klimavenlig medarbejdertransport, blandt andet via interessevaretagelse gennem 6-by samarbejdet.

Henriette Bennicke, projektleder på Klimavenlig medarbejdertransport

SAMARBEJDSPARTNER

Henriette Bennicke, Konsulent, HR og Organisation, Borgmesterens Afdeling 

KONTAKT 

cfi@aarhus.dk