CASE: Mobility as a Service

Designsprint / Prototyping

Som almindelig borger kan det være svært at forestille sig andre løsninger på trængsel end flere vejbaner og mere offentlig transport. Men disse er løsninger, som ikke altid er mulige eller rigtige løsninger for byen som helhed. Derfor skal der attraktive alternativer på banen, og disse alternativer skal gøres lige så konkrete og letforståelige som en ekstra vejbane, for at borgerne kan og vil forholde sig til dem.

OPGAVEN
Hvordan skaber vi et attraktivt alternativ til énmandsbilismen i Aarhus og omegn?
Projektet Mobility as a Service i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, arbejder med netop denne udfordring, når de gerne vil gøre Aarhus til en god by for alle ved at imødekomme blandt andet trængsel skabt af de mange biler, der kører på vejene med kun én person i hver bil.

Projektleder Gustav Friis fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har allieret sig med Center for Innovation i Aarhus for at skabe nogle konkrete og attraktive løsningsforslag.

METODE OG PROCES
CFIA har planlagt og faciliteret et intensivt designsprint, hvor et sprinthold kommer fra udfordring til testet prototype på én uge. CFIAs designsprint er baseret på Google Ventures Sprint-metode. Vores tværfaglige sprinthold bestod af udvalgte medarbejdere fra Teknik og Miljø samt en designer, en tech-oplevelsesøkonom og en facilitator fra Center for Innovation i Aarhus.

Sprintugen er en effektiv og hurtig måde at udvikle behovsdrevne og konkrete løsningsforslag, som potentielle fremtidige brugere kan forholde sig til igennem tests. Den systematiske proces bringer desuden nye brugercentrerede indsigter til sprintholdet, som kvalificerer udviklingen af løsninger.

Vi fandt hurtigt ud af, at Mobilitets Servicen ikke skulle løse komplekse rejsemønstre, som vi havde antaget forinden. […] I stedet for at facilitere den ubesværede rejse, skulle vores nye service facilitere den ubesværede dag. Dette var noget af en erkendelse og gjorde opgaven for sprintholdet mere kompleks end først antaget. Men den kompleksitet var nødvendig for at kunne udvikle en attraktiv løs

                       Gustav Friis
                       Projektleder, Teknik og Miljø

RESULTAT
Resultatet af samarbejdet er en tidlig prototype på en ny service: ”Optur”. App’en trækker ikke på rigtige data og er udviklet med henblik på, at lade almindelige borgere forholde sig til, hvordan noget så abstrakt som fremtidens mobilitetssystem kunne komme til udtryk for dem i deres hverdag. Design og interaktionsdesign er altså ikke i højsædet i denne tidlige prototype og den endelige service vil højst sandsynligt se helt anderledes ud og have delvist andre funktionaliteter.

Prototypen er sammen med indsigter fra sprintugen blevet omsat til en kravspecifikation, som en ekstern udbyder skal bygge videre på i udviklingen af en færdig mobilitetsservice, der kommer borgerne i Aarhus til gode.

SAMARBEJDSPARTNER
Gustav Friis, Projektleder, Teknik og Miljø
Læs mere om Smart Mobilitet her og se en film om indsatsen her

KONTAKT
Anne Vest Hansen anvh@aarhus.dk