Ny skole i Gellerup

CASE: Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Interviews, prototyper, personprofiler

Hvad skal der til for at tiltrække familier til et ny skole- og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven? Hvad er vigtigt for kommende forældre, når de skal vælge den skole deres børn skal gå i? Hvad kan gøre dem trygge i, at det er et godt sted for deres børn at være? Det er nogle af de spørgsmål, CFIA sammen med Magistratsafdelingen for Børn og Unge har sat sig for at finde konkrete svar på.

 

OPGAVEN 

Aarhus Byråd har i 2019 besluttet at bidrage til udviklingen af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven fra udsat boligområde til en attraktiv bydele med en beslutning om at bygge et nyt skole- og fritidscenter i Gellerup. Som innovationspartner er CFIA involveret i udviklingen af profilen for det nye skole- og fritidscenter og i at udvikle tiltag, der får kommende forældre til at vælge skolen til. 

 

METODE OG PROCES

Som innovationspartner har CFIA i foråret 2020 været involveret i udviklingen af profilen for det nye skole- og fritidscenter. Her har CFIA interviewet forældre som kunne flytte til området og nuværende beboere og forældre i området om, hvordan en faglig og pædagogisk profil påvirker deres valg af skole, fritid og bolig. 

De tværgående indsigter fra interviews med potentielt kommende forældre til skolen er afsættet, når CFIA sammen med potentielle forældre, eksterne aktører, medarbejdere, ledere fra Børn og Unge og andre magistratsafdelinger skal udvikle tiltag, der kan sikre skolens elevgrundlag. Idé og prototypeforløbet sættes i gang i oktober og løber til primo 2021. Forløbet vil resultere i, at 1-2 prototyper afprøves blandt potentielle forældre. Derudover vil CFIA lave en opsamling på anbefalinger og indsatsområder til at tiltrække elever til skolen og fritidscentret frem mod 2025. 

 

RESULTATER 

CFIAs bidrag til projektet Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven har været afgørende. Der findes kvantitative og landsdækkende data på forældres bevæggrunde for skolevalg og bosætning, men CFIA gjorde gennem interviews forældrestemmerne vedkommende, forståelige og kommunikerbare. CFIA evner at se mønstre, skabe struktur og sammenhæng i kvalitative data på en måde, der gør, at informationen let kan anvendes i udviklingsprojekter og bidrager til at skabe virkelig forandring. (Anne Marie Due Schmidt, Projektleder for ny skole og fritidscenter)

CFIA har lavet en opsamling på de mange interviews samt en række personprofiler, der repræsenterer de målgrupper skolen skal tiltrække. Den viden har indgået som et vigtigt vidensfundament i beslutningen om, at det nye skole- og fritidscenter i Gellerup skal have en pædagogisk profil, der bygger på projektarbejde og en undersøgende praksis. 
CFIA opdaterer casen, når projektet er nået frem til tiltag, der kan tiltrække elever til skolen.

Er du nysgerrig efter mere, så se med her: