CASE: Nye perspektiver på Kystvejens trafikale udfordringer

Workshop / Dataindsamling / Designtænkning 

Kystvejsstrækningen i Aarhus er stadig udfordret af omlægninger, kødannelse og tæt trafik. Center for Mobilitet ønsker derfor en større indsigt i, hvordan man kan dæmme op for udfordringen på en af byens hovedfærdselsårer. CFIA skal hjælpe med at gøre problemstillingen mere brugercentreret.

OPGAVEN
Lige nu har de store trafikale udfordringer langs Kystvejen ingen nemme løsninger. Der er allerede identificeret en mulig løsning, men for at være sikker på det er den ”rigtige”, vil projektteamet træde et skridt tilbage og udforske problemstillingen yderligere. Center for Byudvikling og Mobilitet, under Trafik og Miljø, ønsker derfor at tilgå udfordringen på en ny og brugercentreret måde.

CFIA skal, i et samarbejde med Center for Byudvikling og Mobilitet, styrke og klæde både ledelse og medarbejdere på til at kunne tilrettelægge og udføre en designdrevet innovationsproces i projektets arbejdsopgaver. Håbet er, at de nye designgreb kan åbne op for nye perspektiver på problemstillingen. Center for Mobilitet stiller en projektgruppe til rådighed i forløbet. Disse skal selv inddrages i processen og selv være de udførende.

METODE OG PROCES
For at klæde projektgruppen på til at tænke og arbejde designdrevet, er samarbejdsprocessen fordelt over en række møder og workshops med løbende opsamlinger og planlægning videre mod næste delmål. Projektteamet blev som det første introduceret til designprocessen som helhed og dets mindset, centrale begreber og metoder.

I opstartsfasen var det i første omgang vigtigt at få en rolleafklaring på plads i teamet: hvilke individuelle kompetencer og eksisterende erfaringer besidder medarbejderne i projektteamet allerede?  Herefter har CFIA udarbejdet et metodedesign, som skal klæde medarbejderne i Center for Byudvikling og Mobilitet på til at indsamle data, der efterfølgende vil blive behandlet og diskuteret ved en opsamlende workshop.

RESULTATER
Designprocessen gav indsigt i bilisternes bopæl, civilstand, arbejdsstruktur og dertilhørende behov. Samtidig gav den kvalitative undersøgelse af bilisternes adfærd og præferencer en konkret indsigt i, hvor på Kystsvejen afmærkningen kan tydeliggøres og derved optimere kørslen på vejene. 

SAMARBEJDSPARTNERE
Susanne Krawack, Mobilitetschef i Teknik og Miljø
Morten Skou Nicolaisen, Projektleder i Center for Byudvikling og Mobilitet

KONTAKT

cfi@aarhus.dk