CASE: Sammenhæng i overgangen til voksenlivet

Interviews / Idé- og konceptudviklingsworkshops / Prototyping

Unge, der modtager støtte fra Sociale Forhold og Beskæftigelse skal i fremtiden opleve overgangen til voksenlivet som mere meningsfuld og sammenhængende. Det er ambitionen for projektet ”Sammenhæng i overgangen til voksenlivet”, som står overfor at skulle afprøve prototyper, der er udviklet i et intenst idé- og konceptudviklingsforløb i samarbejde med unge, pårørende, samarbejdspartnere, medarbejdere og ledere i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Før man er 18, så virker kommunen til godt at ville hjælpe og lytte til dig […] Når man er over 18, så er det bare: ”du er 18, du er voksen”. Men selvom man er 18 har man brug for nogen, der kan hjælpe. Man er først voksen når man er 20. Jeg er faktisk teenager (Ung)

OPGAVEN
Flere af de unge, der har behov for støtte fra tilbud i Sociale Forhold og Beskæftigelse oplever ikke altid et meningsfuldt og sammenhængende forløb i overgangen til voksenlivet. I juridisk forstand er det 18. år en vigtig skæringsdato, fordi den unge bliver underlagt en anden lovgivning, som afføder andre krav og rettigheder. Den unge bliver myndig, og dermed ændres forældrenes eller plejeforældrenes status også. Medarbejderne peger på, at børneområdet og voksenområdet ikke deler samme sprog, tænkning og tilgange og dermed har en forskellig prioritering af indsatser. De unge oplever overgangen til voksenlivet som meget brat, hvor der ikke er plads til både at være barn og voksen. I september 2017 blev projektet ”Sammenhæng i overgangen til voksenlivet” derfor igangsat med det formål at udvikle bedre løsninger, så overgangsforløbet bliver sammenhængende og meningsfuldt. 

METODE
Sociale Forhold og Beskæftigelse har i samarbejde med CFIA indhentet indsigter fra unge, pårørende og medarbejdere for at forstå problemstillingen i dybden. På den baggrund blev der identificeret en række temaer, som en bredt sammensat leder- og medarbejdergruppe fra Sociale Forhold og Beskæftigelse har arbejdet sammen om at besvare i et idé- og konceptudviklingsforløb. Arbejdet er løbende blevet kvalificeret på store workshops med unge, pårørende, samarbejdspartnere, politikere og ledere. Der er blevet arbejdet med at skabe få og gennemarbejdede prototyper på løsninger, som er realistiske at afprøve. 

RESULTAT

”Det har været en stor inspirationskilde for Sociale Forhold og Beskæftigelse at samarbejde med CFIA. CFIA har med deres designtilgang bidraget til en spændende, struktureret og indbringende proces, hvor borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere er blevet hørt og inddraget. Med CFIAs tilgang har vi fået en bred indsigt, og der er skabt nye idéer i form af prototyper. Det har været en proces, der har vendt vores ”plejer” på hovedet, og det har været sundt og givet os nye perspektiver ” (Lotte Henriksen, Socialchef)

Prototype på "Mit overgangsforløb" - et visuelt dialogredskab:
En af udfordringerne for de unge og deres pårørende er et manglende overblik over, hvad der sker forud for det 18. år og efter det 18. år, og hvem, der gør hvad. For at imødekomme det, er der udviklet en prototype på ”Mit overgangsforløb”, som er et visuelt dialogredskab til møder med den unge og familien.

Prototype på ny samarbejdsmodel på tværs af afdelinger:
Derudover er der udviklet en ny samarbejdsmodel for de aktører, der skal samarbejde på tværs af afdelinger på tværs i Aarhus Kommune. Samarbejdsmodellen understøtter, at overgangen forberedes og følges til dørs af medarbejderne, så den unge får en så tryg, glidende og sammenhængende overgang til voksenlivet som muligt. Nogle unge har også brug for en ekstra indsats i overgangsperioden. Derfor er der udviklet prototyper, der skal sikre en øget indsats for udvalgte unge.

Se katalog med prototyper

Byrådet vil i løbet af efteråret blive forelagt prototyperne med henblik på stillingstagen til at få dem videreudviklet og afprøvet i en projektperiode på et år. Formålet er at teste prototyperne, inden de implementeres bredere i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

SAMARBEJDSPATNERE
CFIA Kontaktpersoner: Marie Herborg Krogh khma@aarhus.dk, Johanne Mose Entwistle jme@aarhus.dk, Anne Grønlund agp@aarhus.dk, Socialforvaltningen, Ledelse og Politisk betjening: Sanne Pagel Frederiksen spf@aarhus.dk