CASE: Spredning af NEST

Designsprint / Prototyping

Kan man designe en mere struktureret spredning af Nest? Det er en udfordring, CFIA sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Katrinebjergskolen i Aarhus har arbejdet med i efteråret 2017. Resultatet er bl.a. en stærk visuel fortælling om Nest og en række produkter, som sikrer, at særligt værdier og principper fra Nest modellen kommunikeres troværdigt til skoler og forvaltninger, der ønsker at lade sig inspirere af Nest i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.

Det har haft afgørende betydning for PPR og Katrinebjergskolen at samarbejde med CFIA omkring Nest programmet, idet CFIA har bidraget med en gennemtænkt og struktureret proces, som har åbnet døre til indsigt og mod til handling i vores regi. CFIA har med deres særlige tilgang til og respekt for innovation, design og oversættelse til lokale virkeligheder været stærkt inspirerende.

                       Stine Clasen
                       Udviklingskonsulent, PPR

OPGAVEN
Nest klasserne er en pædagogisk praksis, hvor 12 børn fra et skoledistrikt går i samme klasse som fire børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Konceptet er udviklet i New York og startede i Danmark august 2016 på Katrinebjergskolen. Det, der er særligt kendetegnende ved Nest, er den bevidste stillingtagen til og stringens i, hvordan der arbejdes. Læs mere om Nest

Lige nu er der stor efterspørgsel fra skoler i Aarhus samt andre kommuner i Danmark om at lave Nest klasser. Rigtig mange er gået i gang og lader sig inspirere af Nest f.eks. de visuelle støttesystemer, pauseområderne og tolærerordningen. Udfordringen er at fastholde kvaliteten i programmet, hvis der alene er tale om implementering af delelementer fra Nest programmet. Det spørgsmål, der blev centralt for innovationsprocessen var derfor: Hvordan kan andre skoler og forvaltninger få en reel erkendelse af det filosofiske fundament i Nest? Dette for at sikre spredning og skalering af Nest, uden at give køb på kvaliteten i de bærende principper.

METODE OG PROCES
I arbejdet frem mod prototypen, var det et ønske at arbejde i en intensiv proces, for at sikre momentum i projektet, så vi hurtigt kunne komme frem til en prototype, der kan testes af. Derfor sprintede vi i Googles Ventures Design Sprint-metode. Se film om Nest SPRINT forløbet

Sprintteamet bestod af CFIA, nøglepersoner fra Katrinebjergskolen og udviklingskonsulenter fra PPR. Vi startede således med udfordringen mandag, og fredag havde vi udviklet tre prototyper:

  • Tyve Nest principper formidlet af en journalist i et lydklip.
  • Formidlingsformat til undervisningssituationen, så skoler og forvaltninger kan mærke undervisningen på egen krop.
  • Format for at tale om, hvordan Nest kan omsættes lokalt.

Prototyperne blev testet af skoler og forvaltninger fra hele Danmark samt ledelsen i PPR. I ugerne efter sprintet videreudviklede vi prototyperne, så de færdige produkter kunne præsenteres på den Nationale konference om Nest programmet i Danmark d.7. november 2017 på hhv. Aarhus Rådhus og Dokk1.

Vi havde aldrig selv fået ideen om at have fokus på en entydig, stærk og eksemplarisk visuel identitet, som understreger værdierne og aktionerne i Nest programmet. Takket være den tydelighed og stringens, der ligger i de produkter, vi sammen med CFIA har udviklet i første omgang til brug på Nest konferencen og i anden omgang til den efterfølgende kompetenceudvikling i og uden for kommunen, har PPR og Katrinebjergskolen et fælles varemærke for Nest pædagogik og dermed for inkluderende pædagogik, som giver mening langt ud over kommunens grænser.

                       Stine Clasen
                       Udviklingskonsulent, PPR

RESULTATER
Der blev skabt en stærk visuel fortælling og ramme om Nest, der sikrer at særligt værdier og principper fra Nest modellen kommunikeres troværdigt til skoler og forvaltninger, der ønsker at lade sig inspirere af Nest i udviklingen af ægte inkluderende læringsmiljøer. Den visuelle fortælling kommer både til udtryk i konkrete produkter:

  • Visuel identitet
  • 3 videoer, der kommunikerer Nest principper
  • Workshopformater, der understøtter dialog om Nest.

SAMARBEJDSPARTNERE
Stine Clasen, Udviklingskonsulent, PPR

KONTAKT

cfi@aarhus.dk

Indretning og Visuelle Støttesystemer
At Være Professionel
Nedbrydning af Information