udvikling af Karen Blixen-kvarteret

CASE: Udvikling af Karen Blixen-kvarteret

Interviews/ Indsigter/Prototyper

Hvad skal det til for at tiltrække familier til Karen Blixen-kvarteret? Hvad kendetegner familierne? Hvad motiverer dem, og hvilke barrierer skal vi overkomme for at bygge en ny bydel op? CFIA er involveret i at udvikle Karen Blixen-kvarteret, som ligger i overgangen mellem Brabrand og Gellerup.

OPGAVEN

Der skal udvikles nye kvarterer i Gellerup og Toveshøj. Målet er, at der skal skabes en sammenhængende og blandet by uden udsatte områder. Det nye byggeri samles i større udviklingsområder, der skaber kvartersdannelser og nabolag. Et af de nye kvarterer er Karen Blixen-kvarteret, som er et af de kvarterer, der skal ”levere” børn til det nye skole og fritidscenter i Gellerup. Der ønskes et blandet elevgrundlag på den nye skole, og det er derfor af afgørende betydning at lykkes med at tiltrække nye beboere til de nye kvarterer. CFIA er involveret som innovationspartner i udviklingen af Karen Blixen-kvarteret sammen med Borgmesteren Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

 

METODE OG PROCES

CFIA er ved at undersøge, hvad der kan tiltrække nye beboere til kvarteret. Denne viden indgår i udviklingen af kvartersplanen for Karen Blixen-kvarteret. Viden fra målgruppeanalysen indgår som baggrund for en målrettet kommunikationsindsats til potentielle tilflyttere. Derudover skal målgruppeanalysen sættes i spil, når der skal udvikles en bosætningsstrategi for Gellerup/Toveshøj inspireret af mindre kommuner som ønsker at tiltrække nye beboere. CFIA er også involveret i udviklingen af tiltag, der kan styrke den nye skoles elevgrundlag, og derfor bringer CFIA viden fra målgruppeanalysen aktivt i spil i idé-og prototypeforløbet om sikring af elevgrundlaget til det nye skole- og fritidscenter. Læs mere i casen om Ny skole og fritidscenter i Gellerup.

 

RESULTATER

Vores samarbejde med CFIA har betydet, at vi er kommet meget nærmere de målgrupper, som skal flytte ind i vores nye bydel. Vi står nu på et meget solidt og veldokumenteret grundlag i forhold til vores videre arbejde, og vi har en langt bedre forudsætning for at udvælge de vigtige fokusområdet både i forhold til den konkrete udvikling af området og til den tilhørende kommunikationsindsats. (Per Frølund, programleder, Borgmesterens Afdeling)

CFIAs første delleverance er en målgruppeanalyse og anbefalinger til vigtige fokusområder i udviklingen af området samt anbefalinger til kommunikationsindsatsen. Samarbejdet er endnu ikke afsluttet og projektets øvrige resultater vil blive opdateret løbende.