CASE: Udvikling af ny, åben kulturpolitik

Designprobes / Samtalesaloner

Kulturrådmanden ønsker en mere åben og dynamisk samarbejdsproces i udformningen af den kommende kulturpolitik. Derfor indbydes alle magistratsafdelinger til at komme med forslag til kulturområderne. CFIA har været med til at tilrettelægge og facilitere denne tværgående proces.

OPGAVEN
I udformningen af kulturpolitikken for 2017-2020, som også har været gældende i kulturhovedstadsåret (2017), har Kultur og Borgerservice ønsket at skabe en involverende samarbejdsproces og inddrage viden fra kommunens øvrige magistratsafdelinger. CFIA har rådgivet inden for det tværgående procesarbejde og fungeret som medtilrettelægger og procesfacilitator i forbindelse med de forskellige aktiviteter.

METODE OG PROCES
For at opnå en indsigt i Kulturudvalgets tanker og ideer udsendte CFIA og projektteamet en fysisk opgavepakke; ”Kulturkittet” til hver enkelt medlem af magistratsafdelingerne. Opgavepakken bestod af fysiske klippe-klister elementer og små opgaver med spørgsmål. Medlemmerne af de forskellige magistrater fik til opgave at visualisere og dokumentere ideer til temaer samt beskrive, hvad en god kulturpolitik i Aarhus er.
I samarbejde med de enkelte magistratsafdelinger afholdte projektteamet fem samtalesaloner. Hver salon blev tilrettelagt og gennemført i tæt samspil med Kulturforvaltningen samt den pågældende magistratsafdeling. Til hver samtalesalon var kulturaktører, repræsentanter fra interesseorganisationer og foreninger, kommunale medarbejdere fra andre magistratsafdelinger og politikere indbudt til at diskutere, med følgende emner på dagsordenen: ”Kultur som brobygger”, ”Ligeværdige læringsfællesskaber” og ”Byen som kulturelement”. De mange forskellige indsigter og pointer fra diskussionerne blev taget med i Kulturforvaltningens videre arbejde med at udforme den nye kulturpolitik.

Samarbejdet på tværs af magistratsafdelingerne har betydet, at flere ”stemmer” er blevet hørt i processen - eksempelvis foreninger og aktører uden for de gængse kulturmiljøer. Vi fik igennem processen afklaret, hvor de oplagte samarbejder til de andre afdelinger ligger, og hvor der er mulighed for fælles indsatser.    

                       Mette Damm
                       Kulturforvaltningen i Aarhus

RESULTAT
Gennem ni opgavepakker og fem samtalesaloner har Kulturforvaltningen opnået nye indsigter og fået hands-on erfaring med at involvere brugerne i deres arbejdet hen mod en ny kulturpolitik. Inddragelsen af repræsentanter fra kulturlivet, magistratsafdelingerne og øvrige interessenter har resulteret i en mere åben tilgang til at arbejde med kultur i Aarhus Kommune, og givet indsigt i, hvad de specifikke målgrupper efterspørger inden for kulturområdet. Det involverende samarbejde har også givet inspiration og konkrete input til udformningen af den kommende kulturpolitik.

SAMARBEJDSPARTNERE
Mette Damm, Kulturforvaltningen
Pia Buchardt, Kulturforvaltningen

KONTAKT

cfi@aarhus.dk