Deltagerobservation

I kan bruge deltagerobservation til at belyse brugeres adfærd og forstå usagte sociale og kulturelle værdier og normer. Det er denne adfærd og disse normer, der påvirker, om det vil give mening for brugere at implementere en ny service, arbejdsgang eller hjælpemiddel i deres dagligdag. 

BESKRIVELSE 
Deltagerobservation giver jer dybdegående indsigt i en eksisterende praksis eller udfordring. I starten af et projekt er denne metode nyttig, da det giver jer rig viden om samt god forståelse for en brugergruppe og deres forhold til jeres undersøgelsesfelt. Senere i et pro-jekt giver det mening at bruge deltagerobservation i forbindelse med afprøvning af proto-typer og prøvehandlinger eller som et led i en evaluering af en service og dens effekt.

HVORDAN
Når I anvender deltagerobservation, er det vigtigt at bevare en åben tilgang og forsøge at se verden gennem en andens øjne. Deltagerobservation kan indebære følgende elementer:
▪ Fluen-på-væggen observation
▪ Efterligning
▪ Skygning
▪ Small talk
▪ Uformelle interviews i situationen

Alle observationer noteres i ord, skitser, genstande, fotos eller video som registreres under og efter situationerne. Enten kan I som observatører forholde jer passivt og blot registrere, efterligne eller skygge en brugergruppe eller også kan I være mere aktive og ”forstyrre” de deltagende i deres dagligdag og påvirke til refleksion enten ved jeres tilstedeværelse eller med spørgsmål.

Deltagerobservation kan give en stor mængde data, men er samtidig tidskrævende i udførelse og efterbehandling.  Alt efter tid og behov kan deltagerobservation blive en del af jeres proces og selv kort tids observation kan give gode data. Holder I denne data sammen med interviews, vil I kunne sammenligne det, brugergrupper gør, og det, de siger, de gør. Efter I har gennemført deltagerobservation, kan I med fordel gennemføre en download og dele jeres viden med resten af gruppen.