Designprobes

I kan bruge designprobes, hvis I gerne vil have dybdegående viden om brugeres oplevelser, erfaringer og levede liv. Med en designprobe giver I jeres brugere mulighed for at registrere erfaringer og holdninger, over en længere periode, i trygge eller relevante rammer. Metoden er god til at indsamle viden om noget umiddelbart eller underforstået, da brugeren kan dokumentere i direkte relation til konkrete oplevelser både gennem skrift, fotos eller noget helt tredje.

BESKRIVELSE 
Designproben er en opgavepakke, der udvikles af jer og udleveres til brugeren, så vedkommende – alene og i egne trygge rammer - kan dokumentere oplevelser, holdninger og andre aspekter af sit liv, som, I antager, vil være interessante for jer at vide. Metoden bidrager med nuanceret viden og inspiration og kan skabe et godt udgangspunkt for et efterfølgende dybdegående interview med brugerne.

HVORDAN
En designprobe kan være bygget op omkring to eller tre centrale spørgsmål eller opgaver, som belyser jeres problemformulering mere eller mindre snævert.
Find ud af, hvad I gerne vil have brugerens perspektiv på og afgræns i konkrete opgaver. Overvej, om I ønsker bred information om en brugers eller brugergruppes liv, eller om deres liv i forbindelse med en specifik problemstilling. Producér en pakke med opgaver, materialer og læg klar og tydelig instruktion ved.
Opgaverne kan være mange og alsidige: registrering af bevægelser på kort, skrive dagbog, tegne eller tage billeder af oplevelser, genstande eller indretning.

Resultaterne er ofte personlige og abstrakte og kan suppleres med opfølgende interviews, hvor brugeren kan uddybe sine besvarelser.
Husk at vedlægge en lille gave, som motivation og tak for hjælpen. Det kan være et stykke chokolade eller lignende. I det hele taget er det godt at tænke hele designproben som en gave til brugeren – den skal altså være både flot at se på og spændende at pakke op og at ”bruge”. En del af motivationen for at udfylde designproben for brugeren vil nemlig være, at nogen tydeligvis har lagt et stort stykke arbejde i at lave ’gaven’ til dem og det derfor ikke er ligegyldigt om de udfylder den eller ej.