Desk Research

En arbejdsproces går hurtigere ved at stå på skuldrene af allerede eksisterende viden, erfaring og resultater. En god desk reasearch giver et bredt overblik over relevant viden og tendenser i forhold til jeres undersøgelsesfelt.  

BESKRIVELSE 
Formålet med desk research er at indsamle eksisterende viden om undersøgelsesfeltet. Metoden er nyttig, når I i udviklingen af en projektidé eller i den indledende fase vil vide, hvad der allerede findes af viden, erfaringer og resultater, som I kan bygge videre på.

HVORDAN
I indsamler og analyserer eksisterende materiale om det felt, I vil undersøge. Det kan gøres ved at finde litteratur på biblioteket, få relevant baggrundsmateriale fra fx projektpartnere eller lave søgninger på internettet. Relevant materiale kan fx være:
▪ Tidligere projektbeskrivelser
▪ Projektevalueringer
▪ Politikker 
▪ Hjemmesider
▪ Retningslinjer og procedurebeskrivelser
▪ Faglitteratur 
▪ Specialer og ph.d afhandlinger

Man kan ikke forstå verden fra sit skrivebord alene, så de indsigter, I opnår gennem desk research, må ikke begrænse de indsigter, I derefter kan indsamle i felten. I skal altså fortsat bevare jeres nysgerrighed og åbenhed. Det er en god idé at hænge vigtige pointer fra jeres desk research op på en projektvæg og være tydelige omkring, hvordan jeres desk research rammesætter jeres efterfølgende feltarbejde.