Download

En download session sikrer, at alle i en arbejdsgruppe kender til de vigtigste pointer fra interviews og deltagerobservationer selvom de ikke har deltaget i indsamlingen selv. Samtidig er en download-session også en indledende øvelse til senere mønstergenkendelse på tværs af den indsamlede viden. 

BESKRIVELSE 
I har brug for en download session, når I skal dele viden fra feltarbejde og research med hinanden. I kan med fordel holde download sessioner løbende under feltarbejdet, fordi download sessioner ofte leder til nye spørgsmål og ny dataindsamling. De personer som har gennemført de forskellige interviews, observationer eller desk research medbringer deres renskrevne feltnoter, billeder eller interviewtransskriptioner. For at sikre gode downloads skal I inden dataindsamlingen blive enige om en god ramme for downloads.  

HVORDAN
Et godt format til en download kan være, at én person får max 10 minutter til at præsenterer, hvad vedkommende finder vigtigst fra et interview. Under præsentationen lytter resten af gruppen uden at afbryde og noterer de pointer og elementer de finder centrale i præsentationen. De kan også notere spørgsmål (til præsentationen eller til videre dataindsamling) og idéer til løsninger. Hver pointe noteres på hver sin post-it. De kan med fordel have hver sin farve, så det er let at skelne pointer, spørgsmål og idéer fra hinanden. Når præsentationen er færdig, fortæller tilhørerne på skift, hvad de fandt centralt i præsentationen.
For at sikre god energi og inddragelse af alle, er det en god idé, at én tilhører præsenterer én pointe, som derefter udfoldes af resten af tilhørerne med det samme, inden ’turen’ går videre til næste tilhører og en ny pointe.
Downloaden af interviewet fortsætter indtil alle pointer er hørt og udfoldet. Idéer samles for sig og kan med fordel gemmes til idéudviklingsfasen påbegyndes. Spørgsmål gennemgås og kan være anledning til, at I beslutter, I har brug for at indsamle mere data. Herefter starter en download af næste interview eller observation.
Det er vigtigt, at I dokumenterer de pointer, der er nedskrevet og samlet. Det kan fx gøres på en projektvæg, så jeres erfaringer er synlige og lette at gå til. Det kan også gøres i en fælles fil i Word eller PowerPoint, hvor I udpeger én ansvarlig til at holde denne fil opdateret.

Som afslutning på en download-session er det ofte naturligt, at I påbegynder mønstergenkendelse, hvor I sammen laver de indledende tematiseringer af jeres materiale.