Forandringsmodel

Du kan bruge en forandringsmodel, når du vil evaluere på din innovative løsning. I mange situationer vil du opleve, at din løsning har til formål at give effekt/værdi på lang sigt, og i den situation vil en forandringsmodel hjælpe dig med at vurdere, om din løsning er i færd med at realisere effekterne/værdien.

 

BESKRIVELSE

En forandringsmodel er en logisk kæde over, hvordan en beslutning om at ændre praksis fører til den forventede effekt/værdi (Christensen & Krogstrup, 2017). En særlig styrke er, at den tvinger dig til at eksplicitere dine antagelser om, hvordan løsningen vil virke. Modellen opstilles i et skema, hvor de vigtige parametre udfoldes i hver sin kasse.

 

HVORDAN

Du bør udarbejde din forandringsmodel så snart du har et bud på en løsning. Det kan være en god idé at én person starter med at lave et udkast, som et projektteam eller en kollega dernæst giver sparring på.

Som det første skal du have en klart defineret udfordring (men den har du formentlig allerede eftersom du har et bud på en løsning). Herefter kan man i princippet starte, hvor man vil og har energien. Vores erfaring er, at det er lettest at starte med at opliste, hvilke ressourcer (både menneskelige, teknologiske, økonomiske osv.), der er tilgængelige i relation til løsningen. Det næste skridt er at beskrive den langsigtede effekt/værdi. Definér herefter hvilken effekt/værdi, der forventes på kort sigt (og tilføj evt. mellemlang sigt hvis det giver mening). Til hver effekt/værdi, som du forventer, der skabes, skal du opstille en indikator – dvs. noget, der viser om effekten/værdien er opnået (indikatoren skal kunne observeres eller måles på).
Når du har fået defineret, hvilken effekt/værdi som løsningen indfrier på kort og lang sigt, er det tid til at spørge dig selv: hvilke aktiviteter kan føre til den effekt/værdi?

Her vil mange forandringsmodeller være færdige, men i vores tilgang er der to kasser mere. Vores erfaring siger os, at det er disse to kasser, der virkelig giver forandringsmodellen styrke. I kassen mekanismer skal du uddybe, hvordan dine aktiviteter fungerer – hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang som følge af dine aktiviteter, og hvorfor fører de til den forventede effekt/værdi? Din løsning skal implementeres ind i en kontekst. I denne kontekst vil der være visse betingelser, der enten hæmmer eller fremmer, at din løsning kommer til at virke efter hensigten. Er der nogle hæmmende betingelser, som der skal tages hånd om, bør du tilføje, hvilke aktiviteter der skal til for at tage hånd om dem.

Planlæg som det sidste, hvem, hvornår og hvordan der følges op på indikatorerne, som kan fortælle, om den forventede effekt/værdi er ved at blive indfriet.

 

Vores tilgang er stærkt inspireret af Christensen og Krogstrups (2017) fra Aalborg Universitet, som du kan læse mere om her: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/268541398/At_arbejde_med_forandringsteori.pdf