Forretningsmodelleringskanvas

I kan bruge forretningsmodelleringskanvas (Business Model Canvas, forkortet ”BMC”) til at udvikle en forretningsmodel for jeres service, koncept eller løsning. Forretningsmodeller bruges ofte i det private erhvervsliv, men det skal I ikke lade jer skræmme af. Det kan have stor relevans også at tænke i forretningsmodeller i en offentlig sammenhæng, fordi det sikrer, at I forholder jer til en række omkringliggende forhold, som kan være afgørende for, om jeres løsning vil blive en succes eller ej.
 

BESKRIVELSE 
Forretningsmodelleringskanvasset er en visuel oversigt over alle de elementer, som en forretningsmodel med fordel kan indeholde. Elementerne er på den ene side: Brugere/kunder, relationer, kanaler. På den anden side er det: Aktiviteter, ressourcer, partnere. I midten er værditilbuddet og under det er der omkostninger og indtægter. BMC kan hjælpe projektet med at give svar på: Hvad tilbyder du borgeren/brugeren? Hvordan leverer du ydelsen/løsningen?  Hvordan producerer du den? Hvem vil være potentielle partnere? Hvordan er omkostningsstrukturen - kan det betale sig? 

HVORDAN
I kan bruge kanvasset på alle tidspunkter i jeres innovationsprojekt: Det kan bruges dialogværktøj til at udfordre tidlige idéer og få inputs til videreudvikling, eller det kan bruges til at forfine en færdig idé, hvor I sikrer jer, at I ikke kun har tænkt på løsningen”, men også på omkringliggende forhold, som kan være afgørende for, om det vil være bæredygtigt og blive en succes eller ej

I kan bruge kanvasset selv, men I får mest ud af at bruge det sammen som gruppe og evt. lade jer facilitere igennem udfyldningen af kanvasset. Et godt (men også svært) sted at starte er ”værditilbuddet”. Her beskriver I kort og præcist, hvilken værdi jeres koncept skal give til brugerne. Værditilbuddet skal imødekomme de behov, som I har afdækket, at jeres brugere har. Behovene og andre karakteristika for jeres bruger-gruppe(r) diskuteres og beskrives i feltet ”bruger/kunder” osv.  Således forholder I jer og udfylder samtlige elementer i kanvasset, og det vil blive tydeligt, hvor der er huller i jeres viden, og hvor yderligere udforskning er nødvendig. Det er ofte nødvendigt at rette til i de forskellige beskrivelser undervejs, da en ændring i ét sted ofte vil kræve en ændring et andet. 

I CFIA har vi god erfaring med at bruge ”Business Model Game”, som er et spil, der er bygget op om BMC. Målet med spillet er, at I sammen får forholdt jer til de vigtige elementer i en forretningsmodel baseret på dialog. Spillet består derudover af inspirationsspørgsmål, der kan hjælpe jer til at tænke i andre baner og videreudvikle jeres idé.