Hvad er Innovation i Aarhus?

Nye veje til velfærd i Aarhus Kommune. 

I Aarhus Kommune vil vi udvikle og anvende helt nye måder at løse velfærdsopgaverne på - og vi er allerede godt i gang. 

Hver dag samarbejder medarbejdere med hinanden og med borgerne om at udvikle nye løsninger som svar på, hvordan vi i det 21. århundrede kan styrke velfærden og lykkes med byrådets vision om Aarhus – en god by for alle, – en by i bevægelse, og - en by med handlekraft og fællesskab.  

Med indsatsten "INNOVATION i AARHUS - nye veje til velfærd" går vi målrettet til værks. Vi udvikler og afprøver nye tilgange og nye måder at løse opgaverne på – og finder således frem til, hvad der virker.

Aarhus Byråd har udpeget fem strategiske indsatsområder, som indeholder komplekse udfordringer med afgørende betydning for borgernes liv og hverdag. De fem indsatsområder er:

  • Øget selvforsørgelse
  • Fremme ligeværd
  • Byens udvikling og vækst
  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap

Læs mere om INNOVATION i Aarhus