Idébeskrivelse

En god idébeskrivelse gør det muligt at vurdere forskellige idéer op imod hinanden og træffe beslutning om hvilke idéer, der skal afsættes ressourcer til at arbejde videre med. En god idébeskrivelse er derfor visuel, konkret og fængende - også for dem, der ikke har været med til at udvikle idéerne. 

BESKRIVELSE 
Idébeskrivelsen er resultatet af en idéudvikling. Ofte vil der være kommet flere idéer ud af idéudviklingen og I kan med fordel samle dem alle sammen i et katalog. Der er flere formål og målgrupper for idébeskrivelsen: for dem der udvikler idéerne er det et redskab til at dokumentere, danne overblik og træffe beslutning om, hvilke idéer der skal arbejdes videre med. For beslutningstagere er det et beslutningsgrundlag for, hvad de skal afsætte ressourcer af til fremadrettet. For kollegaer og andre kan det være inspiration til initiativer, de selv kan sætte i gang. Det kan være svært at ramme alle disse målgrupper og I skal derfor beslutte jer for, hvem jeres primære målgruppe er og udforme idébeskrivelsen med dem in mente. 

HVORDAN
Uanset målgruppe skal idébeskrivelse besvare følgende spørgsmål hos læseren: 
▪ Hvad er udfordringen, som idéen forsøger at imødekomme?
▪ Hvad er idéen og hvordan forløber den? Hvem gør hvad undervejs? (gerne grafisk understøttet af en ’tegneserie’ af idéen i brug) 
▪ Hvem er målgruppen for idéen?
▪ Hvilke effekter kan idéen være med til at skabe og for hvem?
▪ Hvad skal der til, for at idéen kan føres ud i livet? (hvem skal gøre hvad, hvad vil det koste etc.)

Herudover skal der være en illustration, der i sig selv giver et klart indtryk af, hvad idéen går ud på.