Idéprioritering

I står med en masse ideer og har brug for at prioritere hvilke ideer, I skal arbejde videre med. Idéprioritering er en visuel fremstilling af løsningers potentialer. Det giver et fælles sprog og beslutningsgrundlag, når I eller en ledergruppe skal vælge, hvilke idéer eller løsninger, der skal bruges ressourcer på at udvikle videre. 

BESKRIVELSE 
Idéprioritering hjælper jer til at udvælge ideer ud fra nogle prioriteringskriterier. Hver løsning får point på en række parametre, og disse forskellige point fremstilles visuelt som et edderkoppespind. Metoden er nyttig, når gruppen skal diskutere og beslutte, hvilke idéer eller løsninger, I skal arbejde videre med. 

HVORDAN
I beslutter i fællesskab, hvor mange og hvilke kriterier løsningerne skal gives point efter. Kriterier kan være ønskede effekter eller andre typer af succeskriterier. Kriterierne skal udtrykkes i en form, så de kan scores på samme målestok fx: dårlig <> god, høj<>lav eller lidt <> meget potentiale.

De forskellige kriterier sættes på et edderkoppespind med et kriterie for hver pind. I fællesskab diskuteres den enkelte løsnings score ud fra de forskellige kriterier. Når alle løsninger er pointgivet, kan I hænge alle edderkop¬pespind op og danne jer et overblik. I fællesskab diskute¬res det, hvilket krav der er til udvælgelsen af de koncep¬ter, der skal gå videre. Der kan være mange forskellige krav. Eksempelvis at I udvælger en portefølje af forskelligt scorende løsninger i og med, at de har forskellige styrker og svagheder. Det kan også være, at jeres gruppe har en klar scoreprofil, som I går efter, fx at økonomi altid vægter højest.

Metoden giver et visuelt overblik over potentialerne i nogle ofte meget komplekse løsninger. 

Afvej hvor mange kriterier du vil lægge i spindet. Jo flere kriterier, des mindre overblik, mens få kriterier betyder færre nuancer.