Indsigter

Indsigter giver projektet retning ved at fastholde og formidle nøje udvalgt viden, der er fremkommet i analysen af den indsamlede data fra udforskningsfasen. En god indsigt åbner op for nye eller hidtil uerkendte perspektiver om den udfordring, I udforsker. Det kan være fx Borgernes oplevelser med en services, medarbejdernes selvforståelse eller den måde, en service virker på andre.”

BESKRIVELSE 
Indsigter er resultatet af en analyse af al datamateriale fra udforskningsfasen. En indsigt er altså ikke: 1) ubehandlet data 2) en observation eller 3) et udtrykt behov. Indsigten er derimod at forstå og formidle et større og sammenhængende ”hvorfor” bag data, observationer og behov. 

HVORDAN
Indsigter skabes ved at gennemføre en grundig analyse af jeres forskellige typer af data, der belyser et problemfelt fra forskellige perspektiver. Udvalgte mønstre fra analysen kan derefter formidles som indsigter. En indsigt bygges op af fem elementer: Baggrund; Dilemma; Hvorfor; Motivation og Ideal.

Baggrunden beskriver, hvad I har observeret i en bestemt sammenhæng, og hvad dem, I undersøger, forsøger at opnå. Dilemma formidler hvad der forhindrer dem, I undersøger, fra opnå det, de gerne vil. Hvorfor forholder sig til, hvad der skaber og påvirker den nuværende adfærd. Motivationen fokuserer på, hvorfor dem I har undersøgt, ønsker at ændre deres adfærd eller i hvert fald ønsker at opnå andet eller mere end de opnår i dag. Idealet er det scenarie, som de ønsker at opnå. 

Når I formidler en indsigt er det en fordel at have en klar og fængende overskrift, som rummer essensen af den udfoldede indsigts-beskrivelse. Det er en god idé at tilføje underbyggende citater, billeder etc., som kan være med til at give indsigten autoritet og ’kød på’. Indsigten kan således præsenteres som et solo-udsagn eller som del af en større visuel opsætning. Indsigterne kan med fordel være fysisk tilstede på en projektvæg for at sikre, at de er med til at skabe retning for projektet fremadrettet.