Innovationskapacitet

CFIAs mission er at styrke Aarhus som organisation til at skabe resultater med innovationsprojekter og styrke innovationskapaciteten på tværs af magistratsafdelingerne, for sammen at finde nye veje til velfærd.

Vi betragter innovation som et håndværk og stiller anerkendte innovationsmetoder og en bred værktøjskasse til rådighed. Og vi lærer gerne fra os, når vi indgår som innovationspartner i dit projekt.

CFIAs konsulenter  tilbyder hjælp og sparring til at arbejde systematisk med hele processen fra afdækning af brugerindsigt- og behov, samskabelse, idéudvikling, prototyping og test. Hele tiden med mennesket i centrum - og med fokus på at skabe effekt og gevinst i projekterne.
Se mere om CFIAs tilgang

CFIA udbyder desuden et kompetenceforløb i innovation, læs mere herom nederst på siden.

Vi faciliteter et tværgående innovationsnetværk for kommunens medarbejdere for at forbinde de mennesker, der arbejder med tværgående innovationsprocesser og for at avancere kommunal innovation på tværs. Vi formidler løbende viden om centerets arbejde og fortæller om cases på konferencer, temadage og i netværk.

Følg med i vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.