Innovationspartner

CFIA indgår som innovationspartner i innovationsprojekter. Det betyder, at jeres magistratsafdeling har ejerskabet på projektet, CFIA har ansvar for den kreative procesplanlægning sammen med den pågældende projektleder. Vi dedikerer en primær innovationspartner og kontaktperson til projektet.

Vi er uddannet og trænet i internationalt anerkendte innovationsmetoder og er et team med stor erfaring med designdreven innovation i den offentlige sektor. Vi involverer borgerne og civilsamfundet i skabelsen af nye eller forbedrede offentlige services. Som innovationspartner hjælper CFIA med at:

  • Definere udfordringen og skærpe målet
  • Lytte til borgernes oplevede behov og erfaringer med systemet.
  • Omsætte borgerindsigter til handling ved at skabe prototyper og teste nye løsningsmuligheder sammen med medarbejdere og borgere.
  • Holde fokus på værdiskabelse og realisering.