Kompetenceforløb i innovation

Få et supplement til dine gængse projektleder-værktøjer og kom effektivt i mål med at udvikle og implementere de rigtige løsninger sammen med de rigtige mennesker – første gang! På kurset får du viden og de værktøjer du har brug for til at arbejde med brugercentreret innovation i Aarhus Kommune. Center for Innovation i Aarhus (CFIA) arbejder med innovation som et håndværk. Vores tilgang er Åben Innovation som komplementerer projektledelseskompetencer og styrker håndteringen af kaos og kompleksitet i innovationsprojekter.
CFIA tilbyder et sammenhængende forløb fordelt på fire moduler, der klæder projektledere på til at udvikle og håndtere innovationsprojekter med værktøjer fra designtænkning, forretningsforståelse, samskabelse, forandringsledelse, gevinstrealisering og evaluering.

Undervisningen er praksisorienteret og centreret omkring at forstå brugernes behov, facilitere udvikling og samarbejde med fokus på værdiskabelse.

[Tilmelding her]

 

Målgruppe:

Nuværende og kommende medarbejdere der arbejder med innovationsprojekter, herunder projektledere, teamledere, udviklingskonsulenter og chefkonsulenter. Det er et krav at kam har projektledelseserfaring, da kompetencerne komplementere projektledelseskompetencer.

 

Kursets indhold:

Med udgangspunkt i din egen udfordring/projekt bliver du gennem fire moduler trænet i at designe og gennemføre innovationsprocesser.

Modul 1: Projektdesign - bliv klædt på til at skabe de gode rammer for et innovationsprojekt. Du lærer at:

 • Designe et innovationsprojekt
 • Udforme projektoplæg og projektplan
 • Organisere og styre projektkompleksitet
 • Visualisere samarbejdsformer, rammer og ledelse
 • Lave en forandringsteori
 • Beskrive projektets ”Hvorfor” og lave et projekt-pitch

Modul 2: Designtænkning - bliv klædt på til at udvikle konkrete løsninger på baggrund af indsigter om brugere og andre interessenter. Du lærer at:

 • Afdække brugerbehov gennem feltarbejde
 • Analysere research og arbejde struktureret med indsigter
 • Udvikle løsninger med brugere
 • Idéudvikle og udarbejde prototyper

Modul 3: Samskabelse og Partnerskaber - bliv klædt på til at understøtte samskabelse, værdifulde partnerskaber og udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel for dit projekt. Du lærer at:

 • Bruge Business Model Canvas
 • Skærpe dit værditilbud
 • Involvere omverdenen
 • Identificere og udvikle relevante partnerskaber

Modul 4: Implementering og gevinstrealisering - bliv klædt på til at implementere, evaluere og realisere projektets gevinster. Du lærer at:

 • Identificere og realisere gevinster
 • Udarbejde en business case
 • Lave et evalueringsdesign af innovation
 • Lave en implementeringsplan
 • Forankre resultater i egen organisation
   

Undervisningen vil være en afveksling af oplæg og praktiske øvelser, samt arbejde på deltagernes egne medbragte projekter. Der vil være lav grad af teori og høj grad af praktiske øvelser.

 

Datoer for det næste hold:

Modul 1:  Tirsdag den 11. og onsdag den 12. september 2018

Modul 2:  Tirsdag den 9. og onsdag den 10. oktober 2018

Modul 3: Tirsdag den 13. og onsdag den 14. november 2018

Modul 4: Tirsdag den 11. og onsdag den 12. december 2018

Præsentation af projekt for holdet og kursisternes ledelse: Tirsdag den 2. januar 2019

 

Krav og forudsætninger:

 • Interesse for eller erfaring med at arbejde i innovationsprojekter
 • Projektledererfaring, dog intet krav om formel projektlederuddannelse
 • Kursisten deltager med sit eget innovationsprojekt som case. Modulerne vil delvist blive brugt på at arbejde på eget projekt på baggrund af ny læring fra oplæg og praktiske øvelser.
 • Kursistens leder deltager på dag 1 og præsentation på sidste-dagen, for at få blik og forståelse for læringsindholdet, så lederen kan understøtte implementeringen af de nye værktøjer som kursisten tilegner sig. Kursisten har ansvar for at aftale dette med sin leder.
 • Kursisterne deltager parvis – dvs. at to kollegaer deltager med ét fælles projekt. Det må gerne være kollegaer fra forskellige afdelinger, blot skal de have projektet til fælles.
 • Det er obligatorisk at deltage i samtlige moduler
 • Der skal påberegnes tid til hjemmearbejde imellem de forskellige moduler

 

 Pris:

3000 kr. pr deltager (kursusgebyret dækker forplejning, materialer og ekstern underviser)

 

Hvorfor innovationskompetence?

Innovationsprojekter er komplekse, da løsningerne, der skal udvikles, ikke er kendte på forhånd. Samtidig er udfordringerne ofte ikke er klart defineret - måske er vigtige aktører ikke engang enige om, hvad udfordringen er. Herudover indebærer implementeringen af de løsninger, som innovationsprojektet resulterer i, ofte organisatoriske forandringsprocesser for at skabe værdi helt ude ved borgerne. Alt sammen forhold der kræver et supplement til de gængse projektleder-værktøjer for at lykkes.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår via dette link