Mulighedsrum

I skal lave mulighedsrum, når I vil bevæge jer fra udfoldelsesfasen over i idéudvikling og har brug for at sætte retning for jeres idéudvikling.

BESKRIVELSE 
Et mulighedsrum er et struktureret spørgsmål, som definerer rammerne for en efterfølgende idégenerering. Metoden er særlig anvendelig til at åbne jeres udviklingsproces op for ny udvikling, eksempelvis før I går videre til idégenering. Det er nemmere at idégenerere på et mulighedsrum formuleret som et spørgsmål end direkte ud fra indsigter eller udfordringer.

HVORDAN
Et godt mulighedsrum indeholder en beskrivelse af brugere, formål og kontekst og starter ofte med formuleringen: Hvordan kan man/vi/xx…
Et mulighedsrum beskrives altid med udgangspunkt i din empiri. Det kan gøres på baggrund af én eller flere indsigter, der tilsammen skaber et interessant og aktuelt område for den videre udvikling. Et godt mulighedsrum beskriver både brugere, formål og kontekst og består typisk af:
▪ En overskrift med eventuel en kort beskrivelse af en situation
▪ En kort beskrivelse af dilemmaet og udfordringen i denne situation
▪ En beskrivelse af behovet/behovene
▪ En beskrivelse af den effekt man søger at opnå

I skal være varsomme med at formulere jeres mulighedsrum for bredt. Det kan gøre det svært at identificere de konkrete behov for problemstillingen. Et godt formuleret mulighedsrum i udviklingen af borgerindgange i kommunen er fx: Hvordan kan man forberede borgerne bedst muligt på ankomsten til borgerindgangene, og hvordan kan man understøtte, at borgerne ved, hvad kommunen kan hjælpe med i borgerindgangen, så borgerne føler sig trygge og godt mødt i mødet med kommunen?