Borgerdesign Aarhus laver innovation i høj kadence

Borgerne skal frem i lyset og tages med til udviklingsbordet. Det er én af grundtankerne hos Borgerdesign Aarhus. For hvem er større ekspert på sundhedsudfordringer end den, der lever i det selv?

Praktiserende læger, pårørende og berørte borgere. Hos udviklingsinitiativet Borgerdesign Aarhus varetager de borgernes perspektiv, når der i det næste år skal udvikles hverdagsløsninger inden for bestemte sundhedsområder i Aarhus. Det fortæller grundlæggerne Trine Naldal og Karen Ingerslev fra deres kontor i CFIAs lokaler på Dokk1.

”Det handler om at bringe de involverede borgere med til bordet, og høre om deres erfaringer, så beslutningstagerne ikke kun får inputs fra deres egne systemer”. 

Ét års eksperiment
Borgerdesign, der kører som eksperiment fra august 2016 og et år frem, er et samarbejde mellem tre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune; Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge. CFIA skal løbende indgå i arbejdet og særligt bidrage til metodisk procesudvikling og sparring. Foruden indgår tre aktører fra Region Midtjylland; Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital og praktiserende læger.

Sårbare unge er en kæmpe ressource
Borgerdesign Aarhus skal i løbet af det næste år fokusere på systeminnovation inden for udvalgte sundhedsspor. Det første fokus er på angst-området, hvor teamet skal arbejde med understøttelse hverdagslivet for gruppen ”Psykisk sårbare unge voksne”. For at forstå og nå disse unges behov er det, ifølge Karen Ingerslev og Trine Naldal vigtigt, at man tager deres perspektiver alvorligt, og anser dem som en ressource.

”Vi bliver nødt også til at anse de unge, de pårørende og de praktiserende læger som eksperter på det her område. De ved meget og andet om udfordringerne og behovene end os fra systemerne. ” Fortæller Karen Ingerslev.

Tempo på innovationen
Men ét år til at analysere problemfelter, afprøve mulige løsninger og fremlægge systeminnovationer inden for flere fokusområder i en stor organisatorisk sammenfletning – er det ikke meget på kort tid?  

”Vi stiller os ved siden af systemerne og kører i en anden kadence end dem. Vi er berøring med seks store organisationer, hvor processerne normalt tager lang tid. Det udfordrer vi”. Fortæller Trine Naldal.

Eksperimentet tager da også afsæt i den innovative ”fail faster” tilgang, der også ofte er afsæt i CFIAs designprocesser. Her kommer løsningsforslagene hurtigere ud af kontoret og rammer virkeligheden, hvorefter de kan justeres og sendes ud igen. Karen Ingerslev peger derfor også på, at den høje kadence i Borgerdesign Aarhus´ arbejde giver anderledes resultater.        

”Når vi nu arbejder i sprint som vi gør, oplever vi, at der sker en hel masse. Vi oplever at nogle ganske få medarbejdere kan rykke en masse”.