Byrådet peger på nye veje til velfærd

Onsdag den 17. august fordelte byrådet 30,8 mio. kr. af de fælles innovationsmidler til ni udvalgte konceptforslag fra ”Innovation i Aarhus”. 
Af Inge Lisbeth Nygaard. Foto: Per Ryolf

Velfærdsudviklingen kræver nye tilgange i måden, vi løser vores opgaver på i Aarhus Kommune, når vi sammen med borgerne, virksomheder og andre samarbejdspartnere ønsker at skabe en god by for alle.
Byrådet har ud af i alt 23 forslag fra Aarhus Kommunes fem strategiske indsatsområder for innovation udvalgt ni konkrete forslag.

Alle forslag berører udfordringer af væsentlig betydning for borgernes liv og hverdag eller byens udvikling. Udfordringer, som byrådet gerne vil løse sammen med borgerne - men hvor vi i Aarhus Kommune faktisk ikke har hele løsningen, der hvor vi er lige nu. 

Derfor er det nødvendigt, at vi forsøger at gå nye veje, som kan hjælpe os med at finde frem til smartere og mere effektive måder at løse opgaverne på i fremtiden. Nu skal der på kryds og tværs mellem magistratsafdelingerne arbejdes med at videreudvikle de ni konceptforslag og afprøve dem i praksis. 

De ni forslag dækker bredt alle fem indsatsområder – klik på indsatsområdet og læs mere om forslagene og hvordan der vil blive arbejdet med dem:

Fremme Ligeværd

1) Iværksætteri og styrket netværk gennem etnisk foreningsarbejde

2) Mine forældre - og det sunde liv
 

Øget selvforsørgelse

3) Job on the run - mobiliseret jobsøgning

4) Sæt Familien i Spil – mestringskompetence gennem familiebudgettering
 

Forebyggelse og tidlig indsats

5) Alarm Distress Baby Scale – (ADBB)

6) En vej ind i fællesskabet
 

Byens Udvikling og vækst

7) Vækst og styrkeposition: innovation i 6 udvalgte bymiljøer
 

Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap

8) Borgerdreven visitation af hjælpemidler – det rigtige hjælpemiddel for dig

9) Pit-stop (med ro og pleje) for syge borgere på kanten af samfunde

 

På byrådets portal kan du læse hele indstillingen om "Nye Veje til velfærd" - Innovation i Aarhus