Capacity Building i den offentlige sektor

I CFIA har vi fokus på at opbygge innovationskapacitet på tværs og styrke organisationens evne til at lykkes med innovation. Innovationsnetværket i Aarhus Kommune har haft besøg af Julie Borup Jensen, Lektor på AAU, som fortalte om Capacity Building i den offentlige sektor. Hun definerer Capacity Building som ”Enhver handling, der har til formål at forbedre individers, organisationers eller lokalsamfunds evner til at nå egne mål”. Julie kom med bud på, hvordan vi kan arbejde med Capacity Building i den offentlige sektor. Se interview med Julie.
 

Julie B Jensen om Capacity Building