CFIA går 2.0

Efter det første år, har CFIA været i gang med at evaluere på centerets ydelser og aktiviteter. Og vi har spurgt os selv, vores samarbejdspartnere og advisory board, hvordan vi som innovationscenter bedst skaber værdi for Aarhus. Det er afsættet for en ny vision og strategi for CFIA version 2.0

Sammen designer vi nye veje til velfærd.

Sådan lyder CFIA’s nye vision, som også fungerer som en tagline for det, CFIA gerne vil stå på.

I samarbejde med magistratsafdelingerne, institutioner, frivillige, virksomheder og byens borgere er det CFIA's mission at bidrage udvikling af løsninger og services, der skaber værdi og effekt – både for byens borgere og for Aarhus. Vi sætter en dyb forståelse af mennesker i centrum og bringer politisk og strategisk ledelse, fagprofessionelle og borgere sammen for at skabe nye veje til velfærd i en designdreven udviklingsproces.

Fra procesfacilitator til innovationspartner
I 2016 har CFIA oplevet stor og bred efterspørgsel på konsulentydelser, og det har været et travlt år for de tre innovationskonsulenter og 2 studentermedhjælpere. Konsulenterne har leveret mange timer på diverse sparringsmøder og processtøtte i form af facilitering af diverse workshops. I løbet af det første år begyndte vi at indgå i større projektsamarbejder af længere varighed, hvor CFIA har haft rollen som innovationspartner i en større del af udviklingsarbejdet. Det er en udvikling, som CFIA vil sætte endnu mere power på i 2017. For CFIA er det vigtigt at prioritere vores projektsamarbejder på en måde, så det realiserer organisationens mål med innovationsdagsordenen. Det gør vi bl.a. ved at prioritere at indgå i projekter med en direkte effekt på kerneopgaven: at skabe værdifulde forandringer for borgere, medarbejdere eller virksomheder i Aarhus.

Skærpet prioritering
CFIA indgår som innovationspartner i projekter der har til formål at skabe en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre Aarhus kommunes aktiviteter og resultater på. Det kan være innovation af produkter, serviceydelser, processer og organisering eller kommunikation.

Herunder prioriteres projekter der:

 • har direkte effekt på kerneopgaven
 • er initieret af en ledelsesbeslutning og forankret i organisationen
 • flugter med den politiske dagsorden
 • ønsker at inddrage bruger/borgerperspektivet
 • har en villighed til iterativ proces
 • har en åbenhed i forhold til at blive udfordret på løsningsmuligheder

Fem vigtige bundlinjer for værdiskabelse
For CFIA er det vigtigt, at der bliver taget højde for mere end blot den økonomiske gevinst ved innovationsindsatsen i Aarhus. Innovation handler ikke kun om, at vi skal spare penge indenfor det offentlige. Det handler heller ikke kun om, at indfri borgernes behov for bedre service. For CFIA er det vigtigt at se helhedsorienteret på innovationen i forhold til økonomisk effektivitet over for serviceydelse, men også fordi innovation kan have afledte effekter, der kan være svære at se, når man starter et projekt.

Fem overordnede strategiske mål for de ydelser og aktiviteter CFIA leverer:

 • Kvalitet - bedre service for borgerne
 • Effektivitet - hurtigere/billigere opgaveløsning
 • Demokrati - borgerne får øget indflydelse på opgaveløsningen
 • Innovationskapacitet - organisationen og medarbejderne kan bedre leverer resultater
 • Indfrielse af Aarhus politiske mål

CFIA fra version 1.0 til 2.0
Så hvad er forskellen på vores hidtidige og vores fremadrettede arbejde? Kort fortalt er det en udvikling, hvor CFIA i 2017 vil fremstå med en tydeligere profil, prioritere opgaveløsningen og vores ydelser skarpere, og sætte særligt fokus på at:

 1. Skabe stærkere tværgående organisatoriske forankring.
 2. Fokus på hvordan CFIA skaber værdi og effekt.
 3. Mere partner - mindre konsulent. Vi vil indgå som innovationspartner i en samskabende relation fremfor at fungere som leverandør af enkeltstående konsulentydelser.
 4. Prioritere projekter med en direkte effekt på kerneopgaven: at skabe værdifulde forandringer for borgere, medarbejdere eller virksomheder i Aarhus.
 5. Større fokus på digitalisering og ny teknologi som løftestang for innovation i Aarhus.

Læs i øvrigt mere om centerets konkrete ydelser.

Du er altid velkommen til at kikke forbi, ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvordan vi kan samarbejde. Du finder os her.