Den kooperative vej til velfærdsinnovation

Hvordan kan vi bruge den kooperative tilgang, kendt fra 1800 tallets landbrug og håndværksforeninger, til at udvikle nye og innovative velfærdsløsninger? amba2 bidrog til netværksmøde i Aarhus Kommunes innovationsnetværk den 3. november med en ny fremsynet variant af den gamle andelsmodel. 

Kreativitetens råstof i Danmark kan udnyttes langt bedre, hvis vi samarbejder. Det mener Den Kreative Andelsbevægelse, amba2, der knytter partnerskaber på tværs af brancher, sektorer og organisatoriske størrelser.   

Tankegangen bag Den Kreative Andelsbevægelse er hentet fra den gamle danske andelstradition, hvor mindre producenter, leverandører eller medarbejdere organiserede sig i forretningsfællesskaber –  kooperativer. Julius Nørbo er medstifter af amba2 og fortæller, at de kooperative modeller fordrer et samarbejde, der forener forskellige aktørers egeninteresser til et fælles bedste.

”Det kooperative partnerskab formes gennem en ligeværdig kollektiv udviklingsindsats, ledes gennem demokratiske beslutningsprocesser og bygger på et stærkt værdigrundlag. Det skaber et fundament af grundlæggende tillid for samarbejdet.”

Samskabelse for fremtiden
De seneste år har temaer som samskabelse og medborgerskab været centrale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Blandt andet i Aarhus Kommunes udspil ”KOMMUNE FORFRA – Aarhus gentænker velfærden”, der udkom tidligere i år.

En af de store udfordringer er dog fortsat at finde de gode formater for, hvordan Aarhus kan realisere bæredygtige og skalérbare organiseringsformer, der understøtter visionen om samskabelse.

”Det særlige ved en kooperativ tilgang er, at den fra start sigter mod udvikling af en vedvarende organisering og forretningsmodel for bæredygtig drift og derfor tidligt har fokus på at etablere ejerskab i realiseringsperspektiv. ” forklarer Julius Nørbo.

Skæve match er nøglen til udvikling
Efter et inspirerende netværksmøde overvejes det lige nu, om Aarhus Kommune skal indgå i amba2 som partnermedlem, og om et eventuelt medlemskab skal forankres i CFIA. Medlemmerne af amba2s forretningspartnerskab organiseres i tværgående og ”skæve” partnerkredse, der ligesom Innovationsnetværket drager nytte af hinandens viden og erfaringer. For som Julius Nørbo forklarer:

De ”skæve” forretningsmatch på tværs af Partnerkredsens medlemskategorier er nøglen til såvel udvikling af fremtidens konkurrencedygtige erhvervsliv som til velfærdssamfundets håndtering af tidens store samfundsmæssige udfordringer - øget ulighed, integrationsudfordringer, miljøbelastninger og det stigende pres på social- og sundhedssektorerne.

Kerneideen i amba2 er nemlig, at forretningspartnerskaber kan give større muligheder, løse større opgaver,  forløse ikke udnyttede kreative potentialer og opnå flere kompetencer. Kompetencer man ikke hver især besidder, men kan levere i fællesskab.    

Du kan læse mere om Den Kreative Andelsbevægelse på www.amba2.dk