Designprojektledelse – en udfordring af det velkendte

Hvordan kan design styrke projektledelse? Forskningslektor fra Kunstakademiets Designskole, Ida Engholm, forklarer her, hvordan design og projektledelse sammen kan udfordre det velkendte og skabe brugbare, innovative løsninger.

Øgede krav om innovation og kreativitet både udvikler og udfordrer samarbejdsformen i organisationer og i samfundet i det hele taget. Her skal ledere håndtere udfordringen ved at imødegå overordnede strategiske bestemmelser og samtidig sikre rammer for engagement og innovation i afdelingen. Det kræver en vis ledelsestrategi, og her egner ”designprojektledelse” sig godt til de forandringer, som kommunerne gennemgår i disse år

Forskningslektor Ida Engholm holdt den 14. januar, sammen med Torsten Buemann fra Promentum, en kursusdag i designprojektledelse med fokus på potentialet ved at kombinere design og projektledelse, og på hvordan de forskelligartede arbejdstilgange kan være en givende ressource i en kommunal sammenhæng.

Vi har spurgt videre ind til, hvorfor disse to forskelligartede arbejdstilgange kan være en givende ressource i en kommunal sammenhæng?        

For der er grundlæggende forskelle i målsætningerne indenfor projektledelse og design. Hvor projektledelse handler om at nå i mål med de succeskriterier, der er opstillet for et projekt, er design snarere drevet af at eksperimentere med det velkendte og ”lege med virkeligheden”.

Grundlæggende er design drevet af en måslætning om ”at ændre eksisterende situationer til foretrukne situationer”. Det sker ved at vende sig bort fra eksisterende løsninger og udforske og udfordre det velkendte.” Forklarer Ida Engholm.

Uden brugere, ingen design

Når design udfordrer det velkendte bidrager det, ifølge hende, naturligt også med mere innovation til projektudviklingsfasen, fordi den er eksperimenterende i sin tilgang. Derudover kan projektudvikling- og ledelse gøres mere visuelt og forståeligt ved at anvende designredskaber som brainstorming, skitsering og prototyping. Hun uddyber:

”Redskaberne kan også bidrage til, at projekter får hurtigere retning, fordi skitser og teknikker til prototyping kan skabe fælles billeder på, hvor man er på vej hen. ”Hvad nu hvis vi justerer her, så sker der sådan og sådan med helheden…” Det kan gøre enheder i stand til at være mere fleksible”.

Designtilgangen tilbyder desuden metoder til at inddrage brugere på nye måder i projekter og dermed sikre, at man når frem til løsninger, der giver mening for brugerne. “Uden brugere, ingen design” som Ida Engholm beskriver det.

At indføre designprojektledelse i kommunale sammenhænge kræver, ifølge Ida Engholm, en større grad af uddelegering af ansvar og en autonomi til de forskellige faggrupper. Samtidig er der stadig behov for, at organisationen omkring projekter skaber klare og trygge rammer.

 “Designprojektledelse må ske i en vekselvirkning mellem klar rammesætning og mulighed for fri udfoldelse.”

Her er der, ifølge Ida Engholm, netop et potentiale i at sammentænke projektledelse og design, fordi den eksperimenterende og afprøvende arbejdsmetode bidrager til nye måder at arbejde sammen på, som i sidste ende kan skabe mere engagement og kreativitet i organisationerne i kommunale innovative projekter.

Kursusdagen i Designprojektledelse var baseret på Kunstakademiets Designskoles Diplomuddannelse i Designledelse.