Gentænkning af borgermøder: byg en prototype på ny politik i lego og pap

Hvordan får vi engageret borgere i politikudvikling? Kan vi forvandle traditionelle stolerække-borgermøder til et format, som taler til en bredere del af befolkningen? CFIA har været med til at udvikle og afprøve nye former for borgermøder.

Hvert fjerde år udvikles der en ny politik for Borgerservice og Biblioteker, som er retningsangivende for hele området og derfor har stor betydning for byens borgere. Derfor er der et stort fokus på at engagere borgere i den demokratiske proces og på den måde gøre den nye politik for Borgerservice og Biblioteker en politik af og for Aarhusianerne. 

Kom og byg din egen politik – for hele familien
CFIA har bidraget til at engagere borgere i politikudviklingen ved at gentænke formatet for borgermøder. Vi har udfordret tankegangen om, at formatet skal være ens på de tre planlagte borgermøder. Ofte rammer man ingen, når man forsøger at ramme alle, så for at ramme en bredere gruppe af befolkningen bliver vi nødt til at tænke i målgrupper. Denne tænkning har resulteret i tre relativt forskellige borgermøder, som har mødt stor opbakning fra mange forskellige borgere.

”Streetfood og leg med politik”  for hele familien på Skødstrup Bibliotek, havde karakter af mini-festival med streetfood og workshop-stationer, hvor man som familie kunne samtale med politikere og bygge sine idéer til politikken som en prototype i fx lego eller pap.

”Mad for din mening” målrettet seniorer på Åby bibliotek var en samtalesalon om hvor ”gæsterne” samtalte om emner, der lå på et ”menukort” på bordet. Mens rammen lå fast, ud fra på forhånd givne emner, er der til samtalesaloner vægt på åbenhed, således gæsterne kan tale om, hvad de har på hjerte.

"Spis og byg din egen politik" på Dokk1 målrettet unge studerende og Dokk1's besøgende. Arrangementet havde karakter af et åbent udstillingsrum med forskellige stationer. Politikere og ledere var værter ved hver station med hver et tema. Borgerne blev inviteret til samtaler ved de enkelte stationer, og de kunne give input til den kommende politik ved forskellige interaktive formater koblet til sociale medier, såvel som telefonboksen kendt fra Digitale Bydele.

På vej mod en ny politik for Borgerservice og Biblioteker
Inddragelsen af en bred gruppe borgere med forskellige perspektiver på Borgerservice og Biblioteker har resulteret i, at vi har fået en lang række mangfoldige input fra borgerne til den kommende politik, som skrives i efteråret 2018 og forventes indstillet til byrådet omkring årsskiftet.

Følg med i processen for BoB politikken.