Hvad kan vi bruge Google Glass til i Aarhus Kommune?

Ny teknologi som Google Glass rummer spændende muligheder. Også i kommunale sammenhænge. CFIA og ITK har, i et samarbejde med forskellige aktører, undersøgt og udviklet teknologiens potentiale.

Hvordan kan Google Glass være med til at afhjælpe besværlige arbejdsgange? Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg samt Teknik og Miljø var udvalgt til at finde situationer, hvor teknologien kan gå ind og understøtte det daglige arbejde. CFIA klædte projektlederne på til at lave antropologiske feltstudier, service blueprints og brugerrejser og indgik som sparringspartner i udviklings- og evalueringsfasen, mens projektleder i ITK, Niels Schmidt Petersen, har været en del af det gennemgående forløb. Projektet har løbet i perioden august 2015 til april 2016.  

Teknologi til forbedring af dagligdagen
En brugssituation, hvor Google Glass har vist sig anvendelig, er i forbindelse med sårpleje på lokalcentre. Her kan SOSU-arbejderen visuelt dokumentere og journalføre sit arbejde ved hjælp af Google Glass brillernes stemmestyring. Metoden er udover at være håndfri både hurtigere og mere hygiejnisk.

Google Glass har værdi
Projektets erfaringer med Google Glass har vist, at teknologien rummer et potentiale, som på sigt vil være værdiskabende for kommunen og dens medarbejdere. Medarbejdernes afprøvning af Google Glass har vist, at brilleteknologien tilbyder unikke muligheder, når arbejdsgange indeholder et tydeligt håndfrit behov, og der samtidig er behov for at dokumentere eller få information i brugssituationen.

Teknologien er endnu ikke helt moden
På nuværende tidspunkt er teknologien dog fortsat umoden og ikke klar til udrulning og anvendelse i større skala. Brillerne er eksempelvis udfordret på dårlig batteritid og ustabilitet. Samtidig er brillerne fortsat kun tilgængelige for virksomheder, der har en partneraftale med Google. De kan altså endnu ikke købes i frisalg. Google arbejder aktuelt på en ny forbedret version af brillerne som forventes lanceret i 2016.

Pilotprojektet omkring afprøvningen af Google Glass er støttet af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje 2015/16.

Film om Google Glass i Aarhus Kommune
Google Glass pilotprojekt i Aarhus Kommune from CFIA on Vimeo.