Hvad sker der, når medarbejdere mødes på tværs af hele kommunen?

Nyt innovationsnetværk skal skabe mere innovation i Aarhus Kommune, når udvalgte medarbejdere lærer hinanden at kende, udveksler udfordringer og løsninger, og klæder hinanden på til en mere innovativ hverdag.

Forandringsrummet på Dokk1 summer af livlig samtale, da 23 medarbejdere fra alle hjørner og kanter af Aarhus Kommune mødes til første møde i det nyoprettede Innovationsnetværk. Netværket drives af Center for Innovation i Aarhus, som også byder velkommen indenfor i dag. På sigt er det meningen, at møderne også foregår ude hos de forskellige deltagere rundt omkring i kommunen, ligesom deltagerne i høj grad får indflydelse på, hvad der rent faktisk skal foregå i netværket, når de mødes. På første møde bliver der udvekslet idéer til mange forskellige temaer for netværket, og allerede på det efterfølgende møde er en af idéerne omsat til virkelighed: Netværket har nemlig inviteret Nadja Pass fra Borgerlyst indenfor, for at lære netværkets deltagere om SamtaleSaloner, som kan bruges til at skabe dialog med Aarhus Kommunes borgere om forskellige temaer. I Løsningslaboratorier som Nadja også introducerer, kan de indsigter man har fået fra SamtaleSaloner omsættes til nye borgernære løsninger. Alt i alt to nye spændende tilgange til at inddrage borgerne, som deltagerne nu kan afprøve ’derhjemme’ og dele erfaringer omkring i Innovationsnetværket i fremtiden.