Hvordan skal Aarhus Kommune inddrage borgerne digitalt?

Dette spørgsmål gav Iben Uldahl Søndergård og Sidse Friis svar på, da de præsenterede resultaterne af deres projekt Digital Borgerinddragelse foran en udvalgt skare af interesserede medarbejdere fra Aarhus Kommune. Svaret blev blandt andet givet igennem en såkaldt ”brugerrejse”, hvor brugernes nuværende erfaringer med (digital) inddragelse er omsat til en række anbefalinger en fremtidig webportal til inddragelse. For eksempel anbefales det, at login først skal optræde efter, at borgeren har indtastet sit indlæg, da der således er mindre risiko for de frafald, som ellers normalt sker ved krav om login. Dette er blot én af flere relevante anbefalinger, som er beskrevet sammen med ”brugerejsen” i et omfattende idékatalog, der også tilbyder konkrete forslag til design af brugergrænsefladen i en fremtidig webportal.

Projektet Digital Borgerinddragelse er ejet af Borgmesterens Afdeling, men de to studerende fra Erhvervsakademiet i Aarhus har haft deres daglige tilknytning til ITK, hvor de har brugt innovationskonsulenterne fra Center for Innovation i Aarhus (CFIA) som sparringspartnere på deres projekt. CFIA har bidraget med deres kompetencer indenfor design, antropologi og proces. 

Læs mere om hvad du kan bruge CFIA til under ydelser.