I arbejdet med ”Open” arbejder vi med hele verden

Hvordan kan vi forbedre offentlig innovation og skabe åbne arbejdsprocesser med mindre spild af ressourcer og viden? Til Aarhus Open d. 7. juni blev deltagerne introduceret til tre åbne initiativer i Aarhus og til Fab Labs, der forbinder globale og lokale samarbejder.

”De næste 25 år kommer til at udvikle sig hurtigere end de sidste 500”. Således sluttede CIO i ITK, Bo Fristed, sin åbningstale om Open-tankegangens potentiale inden for offentlig innovation.

Open Source og Open Data spiller da også en stadig større rolle inden for innovation i den offentlige sektor verden over.

SmartCities, smart mobilitet, nye virksomheder, smartere services og besparelser er blot nogle af de tiltag, som vil kunne hjælpe med at imødegå fremtidens eskalerende udfordringer.

Synergieffekt mellem åbne initiativer 
Aarhus Open var arrangeret af Center for Innovation i Aarhus, Open Data Aarhus og Open Source Aarhus og tog blandt andet afsæt i synergieffekten mellem de tre initiativer. For at deltagerne selv skulle prøve kræfter med åbne arbejdsmetoder, fik de som en del af arrangementet et Crash Course i designtænkning, og hvor open data og open source indgik som byggeklodser i en kreativ idéudviklingsworkshop 

Til at sætte Open- tankegangen i et globalt perspektiv og vise, hvordan kompleks tænkning og løsninger kan deles byer imellem – fra Cape Town til Silkeborg, var Direktør fra Fab Lab Barcelona, Tomas Diez, inviteret til at holde oplæg på dagen. 

Højteknologiske middelalderlandsbyer
En af fremtidens største udfordringer er, ifølge Tomas Diez, hvordan vi får skabt en mere bæredygtig produktionskæde. Mindre ”Product In – Trash Out”. Her kan de verdensomspændende Fab Labs, en forkortelse for fabrikationslaboratorier, være ét svar på, hvordan vareproduktion, designtænkning og løsningforslag kan produceres lokalt men i et globalt samarbejde.

Han beskriver fremtidens ”industrielle revolution” som et forsøg på at gøre Smartcities til ”højteknologiske middelalderlandsbyer”. Selvforsynende og lokalproducerende, ligesom for århundreder tilbage, men alligevel globalt forbundet via teknologi og netværk.

Global-lokal fremtid
For både Tomas Diez, Bo Fristed og de andre oplægsholdere til Aarhus Open er gennemsigtigheden og delingsprincippet nøglen til at skabe større effekt og værdi. Hvad end det er i de mange Fab Labs, der er spredt verden rundt, eller Open initiativerne i Aarhus. Deling og spredning af viden, data og kildekoder gør os klogere i et lokalt-globalt samarbejde.

For som introduktionen til dagen også lød: Når vi arbejder med ”Open” arbejder vi med hele verden.