I fremtiden måles velfærd som vores evne til at skabe positiv påvirkning

Sådan lyder det fra fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra Future Navigator, der sammen med 22 af de mest indflydelsesrige danskere har lavet et bud på de vigtige trends inden for velfærdsstaten frem mod 2030. CFIA giver her nogle bud på, hvordan især ønsket om mere fokus på positiv påvirkning kan omsættes til praksis.

Future Navigators har identificeret 20 trends som på forskellig vis spiller ind på, hvordan velfærdsstaten ser ud i fremtiden. Heri ligger trends som mere dedikerede borgere/samfund, øget ensomhed, smart data fremfor big data og et mere automatiseret samfund. Én af de vigtigste gamechangers som fremtidsforskerne peger på, der vil have afgørende betydning for velfærdsopgaverne i fremtiden er, at succes ændrer sig fra ”mere” til ”bedre”. Vi vil fx ikke længere måle på, hvor hurtigt en opgave udføres, men på den reelle og positive effekt og værdi den har for borgerne eller omverdenen.

Vi er godt i gang i Aarhus

I Aarhus Kommune er vi allerede ved at tage de første skridt hen imod denne tendens om at skabe bedre offentlige løsninger. Vores Byråd og Direktørgruppe har igangsat et arbejde, der skal være med til at skabe en ny fælles forståelse for, hvordan vi skaber værdi for vores borgere. En forståelsesramme der på sigt skal erstatte ROYE-modellen, en virksomhedsmodel, vi har brugt i Aarhus Kommune de seneste syv år.
 
I CFIA har vi gennem de seneste fire år været innovationspartnere på mere end firs projekter på tværs af Aarhus Kommune. Alle har haft fokus på at sætte borgerne i centrum for udvikling og finde nye måder at arbejde med at skabe meningsfulde og værdiskabende løsninger på. På baggrund af vores erfaringer kommer her tre væsentlige principper at have for øje, når vi udvikler nye løsninger og designer fremtidens velfærd.

3 principper i arbejdet med styrket fokus på værdi for borgerne

# 1 Professionel empati for borgerne

Vær nysgerrig på at forstå, hvordan din service, løsning eller ydelse opleves af og passer ind i borgerens hverdag og konkrete livssituation. Vi er ofte farvet af et "inde-fra-og-ud-filter", når vi kigger på egen opgaveløsning, hvad enten vi er fagprofessionelle, administrativ medarbejder eller leder. Vi har en antagelse om, at vi ved, hvad borgerne eller virksomhederne har brug for. Vi skal have modet til at udfordre vores egen professionalisme. Vi skal være nysgerrige på at undersøge, forstå og sætte os i borgerens perspektiv, – det er dem vi som offentlig organisation er til for. At bringe denne form for empati og indsigt med ind i beslutningsrummet er en stærk forandringskraft i organisationen.

# 2 Skab sammenhængende brugerrejser

Vær bevidst om, hvordan et nyt projekt, ydelse eller service spiller ind i andre ydelser og services til borgerne. Tænk over, hvordan dit bidrag eller kontakt til borgeren er en del af en større sammenhængende brugerrejse for borgeren med måske mange kontaktpunkter. Tænk i helheder og sammenhængende løsninger for borgerne, designet til borgerne, der hvor de er i livet.

# 3 Skab en bæredygtig evalueringspraksis

Hvis vi vil vide, om vi reelt skaber den værdi og påvirkning, som vi tror, vi gør, så skal vi løbende evaluere på vores virke. Først og fremmest skal vi være skarpe på, hvad det er for en værdi, vi sigter efter at skabe. Er det f.eks. mere effektive arbejdsgange eller øget oplevet kvalitet for borgere og virksomheder? Og hvad er de væsentlige indikatorer? Dernæst skal vi finde ud af, hvordan vi får svar på, om vi er lykkes med at skabe den værdi, vi har sigtet efter (hint: det indebærer næsten altid at spørge/observere/monitorere borgerne tæt på praksis). Evalueringen må ikke koste unødigt – så evalueringsindsatsen skal stå mål med omfanget af opgaven. Sidst, men ikke mindst skal evalueringen omsættes, så vi lærer heraf og tilpasser den givne ydelse/service.

Vil du vide mere?

Så tag fx. et kig i CFIA's metodekatalog og læs mere om bl.a. Brugerrejser, Forandringsmodel, Designpropes og Karakterprofiler
Du er som ansat i Aarhus Kommune også altid velkommen til at kontakte os fra CFIA for at høre mere og evt. få sparring. Kontakt os her.
Bliv yderligere klogere på Future Navigators velfærdstrends på deres app af samme navn! Den er udviklet sammen med AskovFonden samt en række indflydelsesrige danskere fra Erhvervsliv og politik, og skal bl.a. bruges til den nye regering.
Download  app: trend navigator
Kode: fm19