Innovation af rum til svære samtaler

I projekt BRUS skal Aarhus Kommune sammen med 10 andre kommuner i de kommende fire år udvikle nye tilbud til børn og unge (0 til 25 år), der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Men hvordan får man skabt trygge rammer for de svære samtaler?

Det var temaet for en seminardag, som CFIA tilrettelagde for BRUS d. 24. august. Seminardagen havde til formål at klæde deltagerne på og give inspiration til, hvordan man kan arbejde med design af de fysiske rammer, så de støtter op om samtalen.

Rummet som medspiller... eller modspiller
Dagen bød på inspirationsoplæg fra forsker, arkitekt og sygeplejerske Mette Folmer. Hun gav et indblik i, hvor stor betydning rummet har i et behandlingsforløb. Hun pegede på forskellige parametre, der er vigtige at have for øje, når man skal skabe gode rammer for en samtalesituation, samt hvad man skal være opmærksom på i planlæggelsen af en samtale.

Husk brugerne
På dagen var et ekspertpanel med. Panelet var udgjort af tre unge, der delte ud af egne erfaringer med terapiforløb. Deres mange inputs og refleksioner gav stof til eftertanke hos deltagerne. Blandt andet hvor vigtigt det er at møde de unge, hvor de er. Det gælder både det fysiske men også det mentale møde. Her er det vigtigt, at man når de unge igennem deres erfaringer og interesser.

Prøv på egen krop
Vi kastede deltagerne ud i at omsætte deres nye viden fra Mette Folmer og de unge til en helt konkret indretning. De fik gruppevis tildelt en målgruppe og samtaletype, som de skulle komme med det ideelle bud på en indretning til.

Deltagerne kastede sig ud i opgaven med stort engagement, og der var kapløb om at komme først til de udsete møbler. Ved at forholde sig til rummet og mærke det på egen krop, gjorde de sig mange gode refleksioner om, hvordan deres daglige lokaler kan udnyttes anderledes.

Når rummet bliver synligt
En af de vigtigste indsigter fra dagen var bevidstheden om at huske rummet som en medspiller for de svære samtaler.  Lige så vel som man forbereder sig på samtalens indhold, kan man også fremover forberede sig på samtalens rammer. For det viser sig at have stor betydning for, hvordan de unge oplever samtalen.