Innovation afhænger af mangfoldighed

Medarbejdere på tværs af Aarhus Kommune er inviteret indenfor, da Tinna C Nielsen fra non-profit organisationen Move the Elephant besøger Dokk1 i det første af en række ’Morgenmad med Mening’-arrangementer, som Center for Innovation i Aarhus afholder. 

Tinna hejser denne morgen flaget for mangfoldighed, fordi inklusionen af forskellige mennesker og perspektiver er nødvendig og leder til bedre løsninger i en verden, som kun bliver mere og mere kompleks. Samtidig kræver det en mangfoldig organisationskultur for at medarbejdere kan udleve deres fulde potentiale.

Tinna lader deltagerne mærke på egen krop, hvordan deres ubevidste forforståelser om verden og andre mennesker kan lede til stereotype kategoriseringer, som spænder ben for samarbejde, læring og udvikling. Heldigvis bliver deltagerne ikke efterladt med denne erfaring, men får også præsenteret værktøjer til, hvordan de kan arbejde med at spotte egne forforståelser og skabe plads til forskellighed i dagligdagen igennem små, men effektive opmærksomhedspunkter og øvelser. De kan fx ”vende situationer på hovedet” igennem spørgsmål som: hvordan ville jeg lytte til og bruge min kollegas input, hvis hun var leder/ekspert/mand/ københavner…? Pointen med øvelser som disse, er at udfordre sig selv i mødet med den anden og undgå at gå glip af vigtige input og læring, fordi man allerede ubevidst har placeret vedkommende i en ’kasse’ med mennesker, hvis input man ikke anser for værdifulde.

Denne opmærksomhed ligger fint i tråd med de brugerinddragelsesaktiviteter der i allerede pågår på tværs af Aarhus Kommune og i en dagligdag med behov for nytænkning, bringer Tinnas besøg os et skridt nærmere den mangfoldighed som er nødvendig for netop at tænke nyt.

Du kan læse mere om Tinna C Nielsen og Move the Elephant på http://movetheelephant.org