Social Sundhed - Sager der Samler

Innovation i Sprækkerne – Når initiativet til innovation kommer fra civilsamfundet

Hvordan kan Aarhus kommune og den civile borger sammen skabe bedre innovative løsninger? Det diskuterede innovationsnetværket på deres fjerde netværksmøde i april, hvor hverdagsaktivisterne Sager der Samler blandt andet kom med indspark.

I Aarhus Kommune arbejder vi på at skabe en ligeværdig rammesætning i kontakten mellem udsatte borgere og kommune. Til det fjerde netværksmøde i april deltog forskellige innovationsplatforme, der netop har rødderne dybt nede i civilsamfundet og som møder nogle af de borgere, der befinder sig i sprækkerne mellem kommunale kasser. Heriblandt Sager der Samler.

Forandrer verden i det nære

Sager der Samler betegner sig selv som en platform for innovation fra civilsamfundet. De kalder sig med andre ord for ”hverdagsaktivister”. Her tror de på, at borgere skal gøre noget for andre borgere. Eksempelvis ved projektet Social Sundhed, hvor sundhedsfaglige studerende bygger bro mellem sygehusvæsenet og den udsatte borger ved så noget så enkel en handling som at følge ham eller hende til lægen.

Kommunen skal hverken eje eller styre

De innovative initiativer, der kommer ude fra borgerne, skal være lettere at give ørenlyd. Derfor talte innovationsnetværket om, hvordan man kan skabe en proces, hvor borgerne skal inddrage kommunen og ikke nødvendigvis omvendt. Det handler om at styrke et mindset om, at viden fra civilsamfundet har værdi. Dernæst handler det om at skabe gennemsigtighed for borgeren, så denne ved hvordan man kommer i kontakt med kommunen. Sidst men ikke mindst handler det om at fremme det ligeværdige samarbejde mellem borgere og kommune. Kommunen skal derfor hverken eje eller styre de enkelte projekter, men i stedet være en aktiv og ressourcestærk medspiller.     

Billedekreditering: Sagerdersamler.dk