ITK og CFIA indgår partnerskabsaftale med i.lab Barcelona

Innovationsenheder fra Barcelona, Dublin, Amsterdam og Aarhus mødes for at tage et første skridt til samarbejde. Europæiske byer står over for fælles presserende velfærdsudfordringer, og vi deler politisk og strategisk fokus på, hvordan ny teknologi, digital og social innovation kan hjælpe med at tackle nogle af disse udfordringer.

Fælles fokus på at skabe levende innovationsmiljøer

Barcelona i.lab er en nyetableret offentlig innovationsenhed der har eksisteret et årstid. i.lab har til formål at fremme velfærdsinnovation og byudvikling gennem samskabelse mellem den offentlige, private, sociale og akademiske sektor. Herunder også at fremme åben udveksling mellem europæiske byer og dele erfaringer og løsninger. Det var således afsættet for et event i i.lab Barcelona, hvor CFIA og ITK sammen med innovationsenheder fra Dublin og Amsterdam var inviteret til fælles paneldebat og drøftelse af samarbejdsmuligheder.

Borgernes udfordringer i centrum

Byerne deler et fælles fokus på, hvordan offentlige services designes til størst mulig værdiskabelse for borgerne, og hvordan offentlig-private partnerskaber har en afgørende rolle i at påvirke og fremskynde forandringer.

Nye samarbejdsmodeller med virksomheder

For Aarhus er der oplagte fordele ved et partnerskab mellem CFIA og i.lab Barcelona, såvel som Dublin og Amsterdams innovationsenheder. Udover generel videndeling, inspiration og kendskab til hinandens virke, så vil det være en styrke at udveksle erfaringer i.f.t. konkrete metoder, tilgange og governance modeller. i.lab har et stærkt fokus på samarbejdsmodeller med erhvervsliv, og arbejder med åbne calls i forhold til byens velfærdsudfordringer, som virksomheder kan byde ind på med løsninger via en faciliteret proces fra i.lab. For CFIA og Aarhus kunne det være interessant at lære af Barcelonas erfaringer hermed.

Skaleringskraft og bæredygtighed

Der vil desuden være mulighed for etablering af udviklingsfællesskaber mellem byerne om konkrete løsninger med henblik på bæredygtighed og skaleringskraft. Og endelig er der mulighed for at samarbejde om projektudvikling og finansieringsmuligheder via EU funding.

Læs mere om i.Lab Barcelona her

i.lab panel
i.lab panel
i.lab