Kick Off af Innovationsindsatsen 2015

Mandag d. 5. oktober afholdt Aarhus Kommune kick off for kommunens innovationssatsning, “Innovation i Aarhus - en fokuseret indsats”. Strategien er organiseret i fem strategiske indsatsområder samt et nyt innovationscenter, Center for Innovation i Aarhus, som skal styrke og understøtte innovationsarbejdet på tværs af hele kommunen og de fem indsatsområder:

  • Fremme ligeværd - forankret i Borgmesterens Afdeling

  • Øget selvforsørgelse - forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse

  • Forebyggelse og tidlig indsats - forankret i Børn og Unge

  • Byens udvikling - forankret i Teknik og Miljø

  • Øget livskvalitet for borgere med handicap - forankret i Sundhed og Omsorg

Dagen bød på korte introduktioner til de enkelte indsatsområder og innovationscenteret efterfulgt af to spændende oplæg - “Design som Driver for Offentlig Innovation”, af Sune Knudsen fra Dansk Design Center, samt “Skyd Genvej til Innovation”, af Ole Bech Lykkebo og Majken Præstbro fra Center for Offentlig Innovation. Herefter var der workshop, “Hvilken innovationstype er du?”, faciliteret af Center for Offentlig Innovation.
Afslutningsvis blev der taget et dronebillede, hvor alle deltagerne viste hvilken innovationstype, de er, og som samtidig står som en kortlægning af innovationslandskabet på dagen.

Se reportage fra kick-off, som Center for Offentlig Innovation har publiceret.

 

Tak for en rigtig god dag!